Protokollat for gravere

Protokollatet der beskriver de mere detaljerede kerneområder for gravere findes nederst i organisationsaftalen, og indeholder blandt andet regler om fixpunkter i løngrupperne, rådighedstillæg m.v.

Der er her i konkrete eksempler på forståelsen af protokollatet i forhold til den situation man selv kan være i.

Læs hele protokollatet her.

Linket åbner protokollatet på retsinformation. Man kan altid se på retsinformation i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er der skrevet historisk på dokumentet.