Organisationsaftale

Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver

Organisationsaftalen er for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver. Organisationsaftalen er med virkning fra 1. april 2021.

Her står mere detaljeret om løn, pension, arbejdets tilrettelæggelse, lønforhandlinger m.v.

Der er her i konkrete eksempler på forståelsen af organisationsaftlen i forhold til den situation man selv kan være i.

Protokollatet der beskriver de mere detaljerede regler for gravere findes nederst i dokumentet.

Læs hele organisationsaftalen her.

Linket åbner organisationsaftalen på retsinformation. Man kan altid se på retsinformation i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er der skrevet historisk på dokumentet.