Sådan foregår den årlige lønforhandling

Du har mulighed for at forhandle din individuelle løn en gang om året.

Du har ret til at forhandle løn en gang om året. Det hjælper fagforeningen med. FAKK er den eneste forhandlingsberettigede organisation, når du som graver skal forhandle din løn i Folkekirken.

FAKK har en solid erfaring med at forhandle løn, og vi ved i samarbejde med dig, hvilke argumenter vi skal bruge for at få hævet din løn.  

Dette kan have betydning for, at du kan få mere i løn 
Anciennitet er ikke alene et argument. Men den erfaring og viden, du har opnået gennem dine mange år i jobbet, kan medvirke til en bedre løn. 

Du kan også have erfaring fra tidligere arbejde, uddannelse eller kurser, som du gerne vil honoreres for. Mere ansvar kan også indgå.  

Endelig kan der være tilkommet nye funktioner til dit arbejde, flere kirkegårde eller andre betydende ting, som kræver noget ekstra af dig.

Sådan foregår lønforhandlingen 
Ønsker du at søge lønforhøjelse, udfylder du et lønforhandlingsskema, som du skal sende til os inden for en bestemt tidsfrist. Det er i reglen 1. august. Skemaet bliver lagt ud på hjemmeside omkring 1. maj. Du kan se det her.

Sekretariatet, bestyrelsen eller din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med at udfylde skemaet.