Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Om Fakk > Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalg Landsbygraveren

LANDSBY-GRAVEREN er medlemsblad for Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte.
Bladet udkommer den 5. i hver måned til alle medlemmer.
Artikler og meddelelser der ønskes optaget i næste nummer af bladet, må være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden forud. Fristen bedes venligst overholdt.

Redaktion:
Bjarne Rødkjær  ( ansvarshavende )
Sekretariatet, Solbakken 30. 7260 Sdr. Omme
Tlf. 75 34 17 77

ARTIKLER I LANDSBYGRAVEREN
Er der nogle medlemmer som kunne tænke sig at skrive en artikel i blade, men ikke syntes at man selv kan, er I velkommen til at få vores tilknyttede journalist til at sætte artiklen.

Henvendelse herom kan rettes til sekretariatet, som så vil anmode vor journalist om at kontakte jer.

Med venlig hilsen
Redaktionen
Bjarne Rødkjær
/ Forbundsformand
Bjarne Rødkjær
Solbakken 30
7260 Sdr. Omme
Tlf. 75 34 17 77
Mobil: 21 63 07 50
e-mail: kontor@fakk.dk
 

/
Næstformand
John Lykkedal
Lykkedalsvej 1
5853 Ørbæk
Tlf. 75 34 17 77
Mobil: 24 61 77 18
(træffetid 10 - 12)
e-mail: jl@fakk.dk
Kasserer
Jan Bjergene Christensen
Løthvej 101, Lendum
9870 Sindal
Tlf. 23 83 14 50
e-mail: jan@fakk.dk
Til top