Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Om Fakk > Kalender

Kalender

Forretningsudvalgsmøder:
           -      2. juni
           
Hovedbestyrelsesmøder:
          -       9. juni. 

 Delegeretmøde:
          -         9. juni er aflyst pga. Covid19  -  Hovedbestyrelsen træffer snarest  
                    afgørelse for senere afvikling.

 


           

 

 

 


 


        


 

Til top