Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Sengeløse Kirke søger graver med kirketjeneste

Stillingen som graver ved Sengeløse Kirke i Høje Taastrup Provsti er ledig pr. 1. januar 2018. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Vi søger en venlig og servicemindet graver, som brænder for at være kirke i lokalsamfundet i samarbejde med menighedsrådet og kirkens øvrige ansatte. Graveren skal have lyst til i fællesskab med andre ansatte og frivillige at være kirkens smilende ansigt udadtil og på en imødekommende måde få det kirkelige arbejde til at fungere bedst muligt, så borgerne føler sig velkomne. Det er vigtigt, at de fysiske rammer er velholdte og ser præsentable ud. Derfor ønsker vi en graver, der har et godt overblik over de mange forskellige opgaver, der skal løses både ude og inde. Du skal kunne arbejde struktureret og have ordenssans, være dygtig til både at samarbejde respektfuldt og arbejde selvstændigt og få tingene til at fungere.

Ansøger må gerne have en relevant faglig baggrund og erfaring med arbejdet i kirken og på kirkegården.

Graverens arbejdsopgaver er at varetage og være ansvarlig for:
  • kirkegårdens vedligeholdelse
  • den daglige drift af kirkegården og andre arealer som hører til sognegård og præstegård
  • administrative opgaver som f.eks. kirkegårdsprotokolføring, udskrivning af årsregninger, udfærdigelse af legataftaler og gravstedsbreve
  • at føre tilsyn med og passe kirken og tilhørende bygninger
  • kirketjenesten ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • klargøring til kirkens aktiviteter
  • den daglige ledelse af den ansatte gravermedhjælper
  • praktiske funktioner i forbindelse med begravelseshandling, som f.eks.: anvisning af      gravsteder, kiste- og urnenedsættelser 

Udover graveren er der en gravermedhjælper på 37 timer.
Graver og gravermedhjælper deler hen over året alle gudstjenester, kirkelige handlinger etc. Ansøger skal derfor være indstillet på at skulle arbejde ca. hver anden weekend og ved kirkens højtider.

Vi forventer, at du har IT kompetencer på brugerniveau, og gerne kendskab til Brandsoft Kirkegårdssystem. Vi kan tilbyde et engageret og positivt menighedsråd, et aktivt kirkeliv med gode kolleger, og et spændende og afvekslende arbejde.

Ansættelse sker ved Menighedsrådet i Sengeløse Kirke. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for graver enten haves eller gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Løngruppe 1 omfatter gravere uden gartnerisk uddannelse. Lønnen aftales inden for intervallet 259.595 kr – 334.742 kr (nutidskroner). Fikspunket er 263.694 kr.
Løngruppe 2 omfatter gravere ansat med krav om gartnerisk uddannelse. Lønnen aftales inden for intervallet 273.258 kr – 348.404 kr (nutidskroner). Fikspunktet er 300.584 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet skal indgås mellem menighedsrådet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte, FAKK.

Ansøger skal være indforstået med, at der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Hanne Bienert på telefonnummer 26217942 mail: bienert@live.dk eller til sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på telefon 43 99 50 24 mail: LRAS@KM.DK

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Hanne Bienert.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 3. november 2017 kl.12.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 11. november 2017.
Til top