Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Gravermedhjælper til Graver-Team ved Kirkerne i Vipperød

Kirkerne i Vipperød, Vipperød Sogn, omfatter 3 kirker, 3 kirkegårde, 2 præsteboliger med haver og en sognegård med kirkesal.
 
Vi søger en gravermedhjælper med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge, fordelt efter sæson og opgaver.

Ansættelse forventes d. 1.marts 2018, eller hurtigst muligt herefter.
Vi søger en medarbejder, der vil indgå i vores team af engagerede gravere med samarbejdsglæde, smil og faglig stolthed. Arbejdsområderne er anlæg, pleje og vedligehold af vores grønne områder og gravsteder, pedel-funktion på Sognegård og i præsteboliger, samt deltagelse i kirkelige handlinger.

Vi forventer, at du:
 • Kan lide at arbejde udendørs og har teknisk snilde
 • Er ”holdspiller”, og kan arbejde selvstændigt
 • Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider
 • Har kørekort og har mulighed for at bruge egen bil
 • Er serviceminded over for besøgende på kirkegårdene, i kirkerne og i sognegården
 • Udviser respekt og forståelse for at møde både børn og voksne mennesker i både glæde og sorg
 • Er venlig, omgængelig og positiv.

Vi forventer, at du deltager i:
 • Kirketjeneste i Sdr. Asmindrup Kirke og Vipperød Sognegård, og vikartjeneste i Grandløse Kirke og Ågerup Kirke.
 • Sdr. Asmindrup kirkegårds daglige drift efter anvisning og i samarbejde med gravere og daglig leder.
 • Ren- og vedligeholdelse af kirker samt øvrige bygninger, der hører til kirkerne, provstikontor og sognegården, samt udenomsarealer
 • Vintertjeneste ved sognegård og præsteboliger
 • Pasning og eftersyn af kirkernes og kirkegårdenes installationer og maskiner
 • Obligatoriske kurser og efteruddannelse.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 244.264 (trin 1) og kr. 249.809 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 280.447 (trin 1) og kr. 287.378 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Kirkeværge Brian Novak-Voigt (brian@kirkevip.dk / 23449401).

Ansøgning skal sendes til Daglig Leder og koordinator, Thomas Jacobsen, på 9292fortrolig@sogn.dk  - senest 31. januar 2018. Samtaler vil finde sted i uge 6/2018.

Ansøgningen skal som minimum indeholde
 • Motivation for ansøgningen
 • CV med angivelse af tidligere ansættelser og kurser
Til top