Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Kirkegårdsleder søges til Vorup Sogn

Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 26, med et administrationstillæg på 4.700 kr. årligt i afrundet grundbeløb pr. 31/3-2012.

Indplacering sker efter anciennitet.

Stillingen ønskes besat fra 1/1-2019.

Kirkegårdslederen refererer til Vorup Menighedsråd.
 
Vorup kirkegård er på 4,5 ha, og der er 2059 gravsteder.
Kirkegårdspersonalet består af kirkegårdslederen samt 3 fuldtidsansatte i sommermånederne og 2 fuldtidsansatte i vintermånederne.

Vi søger en tydelig, visionær og kompetent kirkegårdsleder med gode evner til at kommunikere og samarbejde.
 
Vores forventninger til dig:
 • Relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring fra det grønne område.
 • Erfaring med kirkegårdsdrift, med særlig vægt på de administrative opgaver.
 • En tydelig, motiverende og inspirerende personaleleder med fokus på arbejdsmiljøet.
 • En visionær, iderig og udviklingsorienteret leder.
 • Kendskab til økonomi, herunder fakturering, opfølgning, budget og regnskab.
 • IT-kyndig, herunder kendskab til Office-pakken og Brandsoft.
 • Lyst til efteruddannelse og kompetenceudvikling.
 • Kan omgås mennesker i alle livssituationer.
 • Prioriterer samarbejdet med menighedsrådet og alle kolleger på tværs af faggrænser.
 • Kirkegården er en integreret del af kirkelivet.

Vi tilbyder :
 • En velholdt og velbesøgt kirkegård.
 • Eget kontor.
 • Mulighed for at sætte dit præg på kirkegården.
 • Aktivt og interesseret menighedsråd og kirkegårdsudvalg.

Ansættelse sker ved Vorup Sogns Menighedsråd beliggende i Vorup, 8940 Randers SV.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Menighedsrådsformand Søren Krogh tlf. 30342802 eller kontaktperson Ketty Daugaard tlf. 25460685 eller på mail 8146fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontor Randers Syd, Absalonsvej 2, 8960 Randers SV (mrk. ansøgning kirkegårdsleder) eller på mail til 8146fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag 12/10-18.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsen sker på prøve i henhold til den enhver tid gældende tjenestemandslov samt i henhold til Kirkeministeriets til enhver tid gældende regler om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.
 
 
 
 
Til top