Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Kirkegårdsleder søges til Ringkøbing Kirkegård.

Vores kirkegårdsleder har valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny kirkegårdsleder.
Ringkøbing Kirkegård er veldrevet og er i en god gænge. Ringkøbing Kirkegård driver også kirkegården i nabosognet Rindum. Der er 7 ansatte. Hertil kommer lederen.

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat fra den 1. februar 2022. Vi forventer, du er uddannet gartner/anlægsgartner, hortonom eller landskabsarkitekt med praktisk erfaring.

Vi søger en leder til at varetage følgende opgaver:
 • Den daglige ledelse af kirkegården herunder lede og fordele arbejd
 • et for de ansatte på kirkegården.
 • Ansætte og afskedige personale samt afholde MUS og gennemføre APV.
 • Tale med pårørende.
 • Indgå aftaler med pårørende og kirkens øvrige personale omkring kirkelige handlinger.
 • Løse administrative opgaver som knytter sig til kirkegårdsdriften – herunder også budget og regnskab.
 • At indgå i arbejdet med at udvikle kirkegården til fremtidens krav – både ændrede begravelsesmønstre og faldende økonomi. Der udarbejdes i øjeblikket en overordnet plan for kirkegårdens udvikling i de kommende år. Planen forventes først vedtaget efter den nye kirkegårdsleders ansættelse, hvorfor der vil være mulighed for at påvirke den endelige plan. Planen skal bl.a. forholde sig til en reduceret økonomisk ramme indenfor de kommende 6-8 år.

Vi vil ved ansættelsen især lægge vægt på følgende:
 • Ledelseserfaring.
 • Interesse for, og viden om moderne kirkegårdsdrift.
 • Fleksibilitet og samarbejdsvilje.
 • Ansvarsbevidsthed og en udadvendt imødekommende fremtræden.
 • Erfaring med forandringer.

Vi kan tilbyde en stilling med stor selvstændighed ved to veldrevne kirkegårde. De øvrige dygtige medarbejdere har i de seneste år været med i at udvikle og omlægge kirkegårdene. Der er stadig mange muligheder og opgaver på udviklingssiden. Endelig skal et aktivt menighedsråd fremhæves som en kompetent sparringspartner.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en tjenestemandsstilling som er placeret i lønramme 31. Endelig indplacering i lønrammens skalatrin fastlægges efter forhandling.
Hertil kommer et ikke pensionsgivende administrationstillæg på 4700 kr. årligt (årligt grundbeløb pr. 31.03.2021).
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formand for menighedsrådet Lars Hansson, tlf. 2926 8982 eller kontaktperson Gert Pilgård Christensen, tlf. 2482 4291.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Ringkøbing Kirkes menighedsråd på mail 8749fortrolig@sogn.dk senest fredag d. 5. november 2021 kl.12.00.

Samtaler forventes afholdt 24. november 2021 eller efter aftale.
Til top