Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Kirkegårdsleder Jetsmark Kirkegård.

(genopslag)

Vi søger en dygtig, engageret og erfaren leder med uddannelsesbaggrund minimum som anlægsgartner.

Stillingen som kirkegårdsleder ved Jetsmark Kirke, Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018, (gerne med tiltrædelse pr. 1. januar) eller snarest muligt derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling, klassificeret i lønramme 28, med Folkekirken som ansættelsesområde og Jetsmark Sogn, Jammerbugt Provsti som tjenestested. Ansættelse sker som tjenestemand.

Ud over lønnen ydes rådighedstillæg og administrationstillæg jf. Gældende bestemmelser.
 
Vi søger en leder til at varetage følgende opgaver:
 • Daglig personaleledelse af kirkegårdens pt. 5 ansatte, og med vilje og kompetence til at lede, fordele, planlægge og selv deltage aktivt i de praktiske daglige opgaver på kirkegården og i kirken, efter rammer som menighedsrådet fastlægger.
 • En kirkegårdsleder der kan sikre en optimal og venlig betjening af pårørende og kirkegårdens brugere, og som evner også den svære samtale.
 • Ansøger med erfaring med arbejdsledelse og løsning af administrative opgaver, og som kan dokumentere dette, samt i øvrigt have en positiv holdning til Folkekirken.
 • Kirken administreres med system Brandsoft, hvorfor det vil være en fordel med kendskab til dette system. Ellers forventes det at du er fortrolig med IT og IT-systemer.
 • Har et vist kendskab til økonomi, herunder budget og regnskab.
 • At du kan sikre faglig udvikling af kirkegårdens medarbejdere.
 • At du kan sikre et godt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk.
 • Forestå personaleadministrative opgaver, så som MUS m.v., evt. I samarbejde med menighedsrådets kontaktperson.
 • Ansætte og afskedige personale i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson.
Vi forventer:
 • At du har ledelseserfaring fra tidligere job, og har gennemgået en relevant lederuddannelse.
 • At du er villig til løbende at efteruddanne dig.
 • At du har viden om og interesse for moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur.
 • At du løbende sørger for udvikling af kirkegårdens drift med henblik på optimering og effektivisering.
 • At du har et vist kendskab til vedligeholdelse, udvikling og etablering af plejeplaner.
 • At du har ordenssans.
 • At du har et vist kendskab til maskiner og materiel som anvendes i det daglige arbejde.
 • At du er serviceminded og kan klare dagligdagens opgaver/udfordringer med et smil.
 • At du er fleksibel, herunder lejlighedsvis at være indstillet på at varetage kirketjeneste på søn- og helligdage.
 • At du er indstillet på at deltage i det daglige praktiske arbejde på kirkegården, og en fordeling på ca. 80% til kirkegårdsdrift og 20 % til administration.
 • At du er imødekommende, og indstillet på et konstruktivt og loyalt tæt samarbejde med kontaktperson, kirkegårdsudvalg, menighedsråd samt kirkens øvrige personale.
 
 
Vi kan tilbyde:
Fleksible og udfordrende arbejdsforhold med tætte relationer til øvrige medarbejdere, menighedsråd og menighed.

Et spændende og udfordrende job med mange muligheder for fornyelse og udvikling, bl.a. med henblik på fokus på ændringer af kirkegården i forhold til tidens trend.

Jetsmark Kirkegård omfatter et areal på ca. 4 ha., og er placeret mellem Kaas og Pandrup i Nordvestvendsyssel. Kontor og driftsbygning er placeret umiddelbart i forbindelse med kirkegården, bygningsforhold der forventes udbygget i nærmeste fremtid.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos kontaktperson Jens Ørtoft, tlf. 98245587, eller formand Kay Jacobsen, tlf. 22371595.

Vi skal modtage din ansøgning senest tirsdag den 12.december 2017 kl. 12.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Jetsmark Menighedsråd via e-mail, kaso@km.dk, eller til Jetsmark Kirkekontor, Jetsmark Kirkevej 15, 9490 Pandrup.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 18. december 2017 fra kl. 15.45.

Der vil blive indhentet referencer, og ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest. 
 
Med venlig hilsen
Jetsmark Menighedsråd
Til top