Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Hvilsager menighedsråd søger graver.

Stillingen som graver/kirketjener ved Hvilsager kirke er ledig pr. 1. marts 2018. Stillingen er på 35 timer om ugen.

Graveren skal varetage følgende opgaver:
 • vedligeholdelse og pasning af kirkegården og udenomsarealer ved præstegården
 • gravfæstelse
 • deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • rengøring af kirken
 • småreparationer

Vi forventer:
 • at du kan arbejde selvstændigt
 • at du er åben for samarbejde med kirkens øvrige ansatte og menighedsrådet
 • at du som kirkens ansigt udadtil kan tale med kirkens og kirkegårdens besøgende

Vi kan tilbyde:
 • et afvekslende og selvstændigt arbejde
 • gode samarbejdsforhold
 • relevante kurser og kompetenceudvikling

Der er tilknyttet et mindre antal medhjælpertimer til stillingen.

Der er automatisk ringning ved kirken.

Hvis du ikke allerede har graveruddannelsen, skal du gennemføre denne obligatoriske 5 ugers uddannelse indenfor de først 2 år af ansættelsen.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere. Se nærmere på www.jobnet.dk

Løngruppe 1 omfatter gravere uden gartnerisk uddannelse Lønnen aftales indenfor intervallet: 259.595 kr.- 334.742 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 259.595 kr.

Løngruppe 2 omfatter gravere ansat med krav om gartnerisk uddannelse. Lønnen aftales indenfor intervallet: 273.258 kr. – 348.404 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt op til 25.339 kr. (nutidskroner).

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Menighedsrådet vil indhente børneattest.

Ansøgning indsendes til menighedsrådets formand Rikke Karstensen, Lyngbakken 30, Termestrup, 8544 Mørke, tlf. 86997680 – 22783576, hos hvem der kan indhentes yderligere oplysninger om stillingen eller på 8223fortrolig@sogn.dk

Ansøgninger skal være modtaget senest mandag den 22. januar kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.
Til top