Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver til Storvorde Kirke søges

Stillingen som graver ved Storvorde Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende kerneopgaver: 
  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Være ansvarlig for pasning af arealer ved sognegården samt præstegårdshaven
  • Udføre indvendig rengøring af kirkens bygninger
  • Varetage kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 
Storvorde Sogn har godt 3.000 indbyggere. Sognet er kendetegnet ved et stort kirkeligt aktivitetsniveau: Udover højmesserne afholdes der børnegudstjenester, enkelte aftengudstjenester og friluftsgudstjenester.
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
 
Der ydes medhjælpertimer i sæsonen.
 
Vi forventer, at du:
  • er udadvendt og serviceminded
  • har gode samarbejdsevner og er loyal
  • har forståelse for det kirkelige liv i sognet
  • selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
  • er fortrolig med edb på brugerniveau
 
Vi forventer, at du er uddannet gartner eller har grønt bevis. Hvis du ikke har den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere, skal denne være gennemført inden for to år efter ansættelsens start. Kirken betaler kursusafgiften.

Ansættelse sker ved Storvorde sogns menighedsråd.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132 kr. – 334.218 kr. (31.03.2012 - niveau). Fikspunktet er 275.239 kr. Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 19.700 kr. (31.03.2012 - niveau).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Storvorde sogns menighedsråd har indgået en samarbejdsaftale med Sejlflod sogns menighedsråd om en gensidig afløsningsforpligtelse mellem Storvorde og Sejlflods gravere. Der er herudover pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Poul Heise på telefonnummer 51 34 06 22 (træffes normalt kl. 18 – 20), kontaktperson Merete Aarup-Kristensen på telefonnummer 40 91 51 15 eller på mail: 8325fortrolig@sogn.dk
 
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 8325fortrolig@sogn.dk
 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. oktober 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til top