Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver søges til Storring og Stjær kirker

Vi søger en graver til en fuldtidsstilling ved Storring og Stjær kirker, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en graver, der kan arbejde stabilt, selvstændigt og fleksibelt med arbejdet på kirkegårdene. Vores nye graver er en person som er venlig, imødekommende og hjælpsom overfor de efterladte og andre besøgende på vore kirkegårde.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Tiltrædelse senest den 1. februar 2018 eller snarest herefter.

Gravernes opgaver er:
  • at varetagelse af kirkegårdens ren- og vedligeholdelse, herunder renholdelse af gravsteder, udplantning af sommerblomster og grandækning, rivning af gange, hækklipning og græsslåning mv.
  • at forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser
  • at varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem
  • vikardækning ved jordbegravelser i Skovby, Galten, Skivholme, Sjelle og Skjørring kirkegårde
 
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om uddannelse som anlægsgartner.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.259 – 348.404 kr. årligt. Hertil ydes rådighedstillæg sats 1 på 11.571 kr. årligt. Der er ikke knyttet kirketjeneste til stillingen.
Se stillingsopslaget i sin fulde længde på www.jobnet.dk.

Ønsker du at høre mere om stillingen, kan Jørgen Bækgaard kontaktes på mobilnr. 20312241.

Send din ansøgning til: 8083fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningsfrist den 6. november 2017.
Til top