Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

                    GraverVed Slangerup Kirke er en fuldtidsstilling som graver ledig pr. 1. december 2023.
 
Dine opgaver:
 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og gravsættelser
 • ansvarlig for at anlægge og vedligeholde kirkegårdene og kirkens øvrige udearealer
 • varetage overordnet planlægning og styring af kirkegårdene herunder tilrettelæggelse af egen og medhjælpernes arbejdstid.
 • vejlede og rådgive kirkegårdens brugere
 • føre kartotek og protokoller efter gældende regler for gravsteder samt udskrive regninger
 • indkøb af nødvendige materialer og materiel i efter aftaler med menighedsrådet
 • indgå aftaler med underentreprenører i forbindelse med gravearbejde og hækklipning
 • passe og efterse kirkegårdens og graverbygningens udstyr og maskiner.
 
Vi forventer, at du: 
 • har erfaring med gravererhvervet og har en gartneruddannelse
 • har erfaring med it-systemer og kendskab til brug af Brandsoft er en fordel
 • er innovativ, åben, omstillingsparat og har idéer til omstillingen til ”grøn kirke”
 • er ansvarsbevidst og servicemindet
 • kan arbejde selvstændigt og indgå i konstruktivt samarbejde med gravermedhjælperen
 • har god teknisk indsigt og et bredt kendskab til brugen af værktøj og maskiner
 
Se hele opslaget på kirkens hjemmeside https://www.slangerupkirke.dk/
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Karen Pedersen på telefonnummer 21 26 67 93 eller på mail 7421fortrolig@sogn.dk.
 
Ansøgningen med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag 4.10.2023 kl. 12.00 på mail til 7421fortrolig@sogn.dk
Til top