Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver søges til Ørsted og Dåstrup kirker:

Ved Ørsted og Dåstrup kirker er en graverstilling ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest herefter. Ørsted-Dåstrup menighedsråd søger en faglig dygtig, ansvarsbevidst og fleksibel graver med gode lederevner til varetagelse af den daglige drift af kirke og kirkegårde. Dette omfatter bl.a.:
 • Drift af kirkegårdene i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
 • Ren- og vedligeholdelse af kirker, kirkegårde samt øvrige bygninger, der hører til kirkerne samt udenomsarealer.
 • Klargøring af kirkerummet og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Pasning og eftersyn af kirkegårdenes tekniske installationer og maskiner.
 • Sikre opdækning og afrydning ved arrangementer i sognegården og forsamlingshuset.
Vi forventer, at vores kommende graver:
 • Har erfaring indenfor jobbet, og er i stand til at lede arbejdet på kirkegårdene.
 • Har gode samarbejdsevner og er indforstået med den fleksibilitet, det kræver at være graver i forhold til skiftende, og til tider uforudsigelige, arbejdsopgaver.
 • Er struktureret og god til at lede og fordele arbejdet på kirkegårdene.
 • Har et højt kvalitetsniveau og sætter en ære i at holde kirker og kirkegårde i pæn og ordentlig stand.
 • Har et godt humør og en god portion humor.
 • Udviser respekt og forståelse for at møde mennesker i både glæde og sorg.
 • Er åben for nye opgaver og udfordringer.
Personlige egenskaber:
Graverstillingen i Ørsted-Dåstrup sogne er i vid udstrækning et job med frihed under ansvar, hvilket fordrer, at ansøgeren er i stand til at forvalte sin egen tid og at tage ansvar for de aftalte opgaver. Derudover er graveren en vigtig ambassadør for både kirker og menighedsråd, og det er derfor vigtigt, at ansøgeren holder af at tale med brugere af både kirker og kirkegårde samt nyder at yde en god service.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og for ansøgere uden den obligatoriske graveruddannelse, er det en betingelse, at denne 5 ugers uddannelse gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsesdato.

Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid, og med tiltrædelse 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale. Løn i overensstemmelse med gældende regler i henhold til gravernes overenskomst i FAKK.

Løngruppe 1 omfatter gravere uden gartnerisk uddannelse Lønnen aftales indenfor intervallet:
259.595 kr.- 334.742 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 259.595 kr.

Løngruppe 2 omfatter gravere ansat med krav om gartnerisk uddannelse. Lønnen aftales indenfor intervallet:
273.258 kr. – 348.404 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr.

Dertil kommer et årligt rådighedsbeløb på 19.700 kr. (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012).

Nærmere oplysninger om graverstillingen ved Ørsted og Dåstrup kirker kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tina Bruun Rasmussen hverdage mellem kl. 14.30-16.00; tlf. nr. 4061 5312; E-mail: tina@bruunrasmussen.se.

Ansøgning med relevante bilag sendes ligeledes til kontaktperson Tina Bruun Rasmussen.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 21.12. 2017 kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende.
 
Med venlig hilsen
Ørsted-Dåstrup menighedsråd
Dåstrup Kirkevej 2
4130 Viby Sjælland 
Til top