Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

GRAVER SØGES

til Ejby Kirke, Ejby Sogn, Køge Provsti.

Stillingen som graver ved Ejby Kirke er ledig og ønskes besat 1. juli 2018.

Graverens opgaver vil bl.a. være:
  • Den daglige pasning og vedligeholdelse af kirke og kirkegård.
  • Varetagelse af kirketjenerfunktion ved hovedparten af gudstjenester og kirkelige handlinger samt arrangementer i kirken.
  • Leder for gravermedhjælper og afløsere.
  • Pyntning af kirken.
  • Administrative opgaver.
Vi forventer:
  • Kendskab til brug af IT-systemer og digitale værktøjer.
  • Gode samarbejdsevner og at du er pligtopfyldende og kan arbejde selvstændigt under frie forhold.
  • At du arbejder struktureret.
Stillingen er på 37 timer/uge.

Der er knyttet en dygtig gravermedhjælper til kirken.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Se organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen aftales efter kvalifikationer inden for intervallet 249.025 kr. – 321.112 kr. for en fuldtidsstilling. (31/3 2012 niveau).
Udgangspunktet er en begyndelsesløn på 249.025,40 for en fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden 19.700 kr. (31/3 2012 niveau).

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ejby Sogn er et landsbysogn med ca. 3.400 sognebørn. Der er installeret automatisk ringning ved kirken. Kirken er en af Danmarks smukkeste middelalderkirker.

Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for gravere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til e-mail adressen louise@kongboss.dk. Hvis nødvendigt pr. telefon til 60 702 702 på hverdage mellem 12:00 og 13:00.

Ansøgningen vedhæftet CV og referencer sendes til Ejby Menighedsråd v/Louise Kongsdal Boss, Dalbyvej 58 , Ejby, 4623 Ll. Skensved eller elektronisk til louise@kongboss.dk

Ansøgningsfrist: 20.04.2018.

Til top