Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver ved Dalby Kirke og Kirkegård

Dalbyvej 69, 6000 Kolding
 
37 timer ved Dalby Kirke pr. 1. april 2020
Stillingen som graver ved Dalby Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1.april.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 
Graveren skal varetage følgende opgaver
  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • varetage og være ansvarlig for udendørsarealer om nyt sognehus (under projektering)
  • kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • administrative og diverse øvrige mindre opgaver aftales i samarbejde med kirkegårdssekretær og menighedsråd
 
Dalby Sogn, Kirke og menighedsråd
Dalby Sogn har ca. 3.470 indbyggere og i vækst med mange unge familier. Sognet er kendetegnet ved være meget aktivt og have fælles initiativer for kirke, skole og foreningsliv. Der er et tæt samarbejde imellem Dalby Kirkes medarbejdere og menighedsråd i respekt for de kompetencer, hver person bidrager med til fællesskabet. Menighedsrådet har stort fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø. Vores aktiviteter bygger på vores vision om at være ’en kirke der bevæger dig’. Læs mere om kirken på: www.dalbykirke.dk
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
 
Vi forventer, at du
  • har en fleksibel tilgang til arbejdet
  • kan arbejde selvstændigt – men også samarbejde og gå i dialog med øvrige ansatte og menighedsråd
  • kan omgås mennesker i både glæde og sorg
  • har lyst til at hovedparten af arbejdet foregår udendørs
 
Formalia
Ansættelse sker ved Dalby Sogns Menighedsråd beliggende Dalbyvej 69, Dalby, 6000 Kolding.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk
 
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
 
Indplacering sker i løngruppe 1 for ansøgere uden gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.
 
Indplacering sker i løngruppe 2 for ansøgere med gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr.
 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, som på lørdage omfatter to sogne, Dalby samarbejder med. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).
 
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
 
Nærmere oplysninger om stillingen
Daglig leder, kontaktperson og præst Jens Chr. Bach Iversen på tlf:. 75 50 23 27 / e-mail: jcbi@km.dk  Kirkeværge Kjeld Kjeldsen på tlf.: 61 60 70 47 / e-mail: tvedgaard@webspeed.dk
 
Ansøgninger og samtaler
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Dalby Sogns Menighedsråd på e-mail til: 7941@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 10. februar 2020 kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 17., 18. og 26. februar i tidsrummet kl. 17.00-21.00.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Til top