Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver

Stillingen som graver ved Bandholm Kirke, Bandholm Sogn er ledig pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Du skal sammen med pt. 1 deltidsansat gravermedhjælper varetage vedligehold og drift af kirke og kirkegård samt tjenesterne i kirken. Derudover skal du være med til at forberede og deltage i øvrige arrangementer i kirken.
Foruden sognepræsten er der ansat en organist og en kirkesanger.
 
Graveren skal varetage følgende opgaver:
  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger.
  • Administration af kirkegården.
  • Arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med gravermedhjælperen.
  • Rengøring og tilsyn af kirke, kirkegård samt tilhørende bygninger.  
 Sognet er et aktivt lokalsamfund beliggende på Midtlolland med et rigt foreningsliv.  

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:
  • Du har en positiv indstilling til arbejdet, såvel fysisk som psykisk.
  • Du er udadvendt og møder folk med et smil på kirkegården og i lokalsamfundet
  • Er indstillet på at give vore kirkegængere en god oplevelse.
  • Har kendskab til IT på brugerniveau.
  • Har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med menighedsrådet og det øvrige personale.
 Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 379.037,97 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 312.149,65 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 312.149,65 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for menighedsrådet Gitte Arvegaard på telefonnummer 29 71 91 64.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7666fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34.
Til top