Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver med kirketjeneste ved Haastrup Kirke

Stillingen som graver m/k ved Haastrup Kirke, Haastrup sogn i Faaborg provsti er ledig til
besættelse pr. 1. november 2018 og ønskes besat senest den 1. januar 2019.
 
Stillingen er på gennemsnitlig 30 timer pr. uge, hvilket svarer til en 80 % stilling.
 
Graveren skal bl.a. udføre følgende opgaver:
 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m. m. samt
 • græsslåning og hækkeklipning.
 • Glatførebekæmpelse og snerydning.
 • Kirketjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter.
 • Ringning – kirken har automatisk ringning.
 • Udskrivelse af regninger og kundebetjening.
   
Arbejdet omfatter udover arbejdet på Haastrup Kirkegård deltagelse i arbejder på præstegården i Jordløse og samarbejde med graveren i Jordløse ved begravelser og hækkeklipning m. m. på Jordløse Kirkegård, idet graveren ved Jordløse Kirkegård ligeledes hjælper med tilsvarende opgaver på Haastrup Kirkegård.
 
Vi forventer,
 • at du kan tilrettelægge arbejdsdagen selvstændigt.
 • at du er imødekommende og fleksibel.
 • at du har gode samarbejdsevner.
 • at du har kendskab til og kan arbejde med IT.
   
Kirken er beliggende Bygaden 1, Haastrup, 5600 Faaborg.
 
Ansættelser omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte (FAKK) med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
 
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
 
Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.378 kr. – 343.488 kr. med fixpunktet årligt 266.378 kr. per 1.4.2018 for en fuldtidsstilling + pensionstillæg. Løn samt rådighedstillæg fastsættes i
overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
 
Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. per
1.4.2018 ved en fuldtidsstilling.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Frank Petersen på telefon nr. 6268 1655 eller mobil nr. 2726 4540.
 
Ansøgningen med relevante bilag, sendes til menighedsrådet på mail 7760@sogn.dk
 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.11.2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.
 
Menighedsrådet kan oplyse, at der for den udvalgte kandidat til ansættelsen, vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest.

Hent opslaget her.
Til top