Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Gartneriarbejder

En stilling som gartneriarbejder ved Aabybro Kirke, Aaby sogn er ledig pr. 16. marts 2020.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Stillingen er tidsubegrænset - men i perioden 1. december til cirka medio marts er medarbejderen hjemsendt uden ret til løn. Aflønningen sker på timebasis. Efter 5 måneders uafbrudt ansættelse, er der overgang til månedslønsansættelse. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forekomme overarbejde. Endvidere kan der forventes weekendarbejde.

Udover at arbejde ved Aabybro Kirke og på kirkegården skal du være med til at forestå den ind- og udvendige vedligeholdelse af Sognegården.

Vi forventer, at du:
 • har lyst til at arbejde på en kirkegård
 • har erfaring med gartnerisk arbejde
 • har erfaring med mindre gartnerimaskiner
 • har gode samarbejdsevner
 • er serviceminded
 • er fleksibel
 • har forståelse for kirken som arbejdsplads
 • er imødekommende – du vil møde mennesker i både glæde og sorg
 • kan arbejde selvstændigt
 • er villig til at deltage i opkvalificerende kurser.
 • er villig til kirketjeneste som afløser ved ferie og sygdom

Arbejdsområderne er følgende:
 • Vedligeholdelse og anlæg af gravsteder og fællesarealer
 • Renholdelse af kirkegård, kirke og tilhørende bygninger
 • Plantning af årstidens blomster
 • Beskæring af planter
 • Granpyntning til jul
 • Praktiske opgaver i forbindelse med begravelser
 • Andet forefaldende arbejde

Aaby sogn har ca. 6000 indbyggere.

Vi kan tilbyde:
 • mulighed for opkvalificerende kurser
 • gode og fleksible arbejdsforhold
 • samarbejde med et engageret personale ved kirken
 • et aktivt og medlevende menighedsråd

Ansættelse sker ved Aaby sogns menighedsråd beliggende Kirkevej 21, 9440 Aabybro.
Ansættelse og aflønning sker efter fællesoverenskomst mellem finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) samt organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartneriarbejdere 252.648 kr. (trin 1) og 259.702 kr. (trin 2). Alle beløb er i nutidskroner.  Der sker aflønning på timeløn i de første 5 måneders uafbrudte ansættelse, herefter overgang til månedslønnet ansættelse.

Der vil være en prøveperiode på 3 måneder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Gert Lauritsen på telefonnummer 4041 5226.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Aaby sogns menighedsråd på e-mail til 8379fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 13. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.

Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer.
 
Aaby Sogns menighedsråd.
Til top