Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Fangel Sogn søger graver

Går du med drømmen om at blive graver ved en landsbykirke i det sydlige Odense?
 
Vi tilbyder:
 • En stilling på fuld tid under mottoet: Frihed under ansvar.
 • Et nyrenoveret, 300 år gammelt sognehus med et dejlig nyt graverkontor og badeværelse.
 • Nybygget maskinhus med alle relevante maskiner.
 • En dygtig og afholdt gravermedhjælper.
 • En velbesøgt kirkegård, som menighedsrådet forventer at omlægge i tæt samarbejde med den nye graver.
 • Et godt arbejdsmiljø med 2 engagerede præster og menighedsråd.
 
Vi forventer, at du:
 • Er graveruddannet/ gartneruddannet med et vidtgående kendskab til graverjobbet.
 • Kan varetage opgaverne med renholdelse af kirke, sognehus, kirkegård samt friarealer.
 • Kan varetage tjenesterne i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt og har en god praktisk sans.
 • Kan møde kirkens og kirkegårdens besøgende med empati og situationsfornemmelse.
 • Har et godt kendskab til kirkegårdsadministration og ledelse.
 
Ansættelsen finder sted på de vilkår, der er fastsat i aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Lønnen er i intervallet fra kr. 294.315 til 351.299 målt i nutidskroner for ufaglærte og kr. 286.774 – 365.637 kr. målt i nutidskroner for faglærte, derudover rådighedstillæg 2 på kr. 21.552.

Ansættelsen kan ske snarest.
 
Menighedsrådet vil glæde sig til at vise kirke, kirkegård, sognehus og graverfaciliteter frem for interesserede ansøgere.

Spørgsmål om stillingen og aftale om besøg kan rettes til kontaktperson Suzanne Gersbo-Møller, tlf. 25890802/65962214
 
Ansøgninger med relevante bilag kan sendes på hjemmesiden: https://www.stenloesekirke.dk/ under ”job”, hvor linket i stillingsopslaget ”sikker mail” til Fangel menighedsråd kan anvendes.
Ansøgningen kan også sendes til: Fangel menighedsråd, Kirkevej 29, 5260 Odense s.
 
Ansøgningsfrist d. 03-01-2020

Der påtænkes afholdt ansættelsessamtaler fredag d. 10-01-2020 sidst på dagen.
Til top