Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Fangel Kirke, Kirkevej 29, 5260 Odense S, søger graver.

Fangel Sogn, der har en velfungerende sognekirke med engagerede præster og menighedsråd, søger graver.

Arbejdet omfatter renholdelse af kirke, sognehus, kirkegård samt friarealer. Der er tjeneste i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stillingen er på fuld tid. Lønnen er intervallet fra 284.390 til 362.597 målt i nutidskroner med rådighedssats 2 på 21.373 kr.

Ansættelsen finder sted på de vilkår, der er fastsat i aftale om løn - og ansættelsesvilkår for stillinger som gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Vi ønsker, at den nye graver har en faglig uddannelse som graver, gartner eller tilsvarende, har kendskab til edb på brugerniveau og er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt imødekommenhed overfor kirkegårdens besøgende såvel som kirkegængere. Vi lægger vægt på ” frihed under ansvar”.

Fangel Kirkes sognehus, graverfaciliteter, maskinhus er for tiden under en større ombygning og nybygning.

Ansættelsen kan ske snarest.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til menighedsrådsformand Merete Østerbye, tlf.: 24 81 79 23.

Ansøgningsfrist er d. 07-06-2019, kl. 18.

Ansøgninger sendes til 7792@sogn.dk
 
Til top