Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Stilling som graver ved Brændekilde og Bellinge kirker

Ved Brændekilde og Bellinge kirker i Odense kommune er en fuldtidsstilling (37 timer ugtl.) som graver ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Der er kirkegårde ved begge kirker. Vi kan tilbyde en aktiv arbejdsplads med gode faciliteter og et godt arbejdsmiljø præget af gensidig tillid.

Den nye graver skal samarbejde med gravermedhjælper, kirketjenere og kirkernes øvrige personale, kirkeværge, kontaktperson og det øvrige menighedsråd.

Vi forventer, at den nye graver
  • er udadvendt og imødekommende over for kirkernes brugere
  • er i besiddelse af gode samarbejdsevner og ansvarsfølelse
  • kan tilrettelægge sit arbejde hensigtsmæssigt og selvstændigt
  • kan tage initiativ og har interesse for arbejdet omkring kirkerne i sin helhed
  •  
Det er ønskeligt, at ansøgere har erfaring med
  • en kirkegårdsgravers arbejdsfunktioner
  • anvendelse og vedligeholdelse af mindre gartneri- og kirkegårdsmaskiner
  • edb-administrationssystem for gravere eller har kvalifikationer, der kan sammenlignes hermed.
  •  
Der er ikke kirketjeneste forbundet med stillingen.

Stillingens vilkår er reguleret af gældende overenskomst, jfr. ”Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver”, og stillingen aflønnes iflg. ”Protokollat for gravere”.

Ansøgning stiles til Brændekilde-Bellinge Menighedsråd og sendes til formand John Rosenly, Rughøjvej 132, 5250 Odense SV eller pr. e-mail til john.rosenly@hotmail.com.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 27. marts 2019 kl. 12.

Samtaler med ansøgere forventes gennemført 28. og 29. marts, hvorefter ansøgerne får besked.

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til formand for Brændekilde-Bellinge menighedsråd John Rosenly, tlf. 40469078.
 
Til top