Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Ærø menighedsråd søger en ledende graver. 

Stillingen som lendende graver ved De Ærøske Kirker, Ærø Menighedsråd er ledig pr. 1. juni 2022.
 
Ærø Pastorat består af 7 kirker og 6 kirkegårde og er medlem af Grøn Kirke, der lægger vægt på en fortsat bæredygtig udvikling.
 
Til dette ø-pastorat der drives af et fælles Ærø Menighedsråd søger vi en ledende graver.
 
Vi forventer, at du har erfaring og uddannelse inden for det grønne område. En vigtig del af arbejdsopgaven består i at lede og fordele arbejdet for gravere og gravermedhjælpere ved alle øens kirker. Derfor har du ledelseserfaring fra tidligere job eller klare ledelsesmæssige kompetencer, som kan videreudvikles gennem FAKK-kursus for Ledende gravere.
 
Arbejdsstedet er fortrinsvis Marstal Kirkegård, men derudover forventes det at du i samarbejde med menighedsrådet kan lægge strategien for udvikling af kirkegårdene og de øvrige grønne arealer i pastoratet, samt tilsyn med maskinpark og andet værktøj i kirkernes regi. Derudover skal du være med til at styrke det kollegiale sammenhold blandt medarbejderne.
 
Du refererer til menighedsrådet via kontaktpersonen og vil blive involveret i relevante beslutningsprocesser vedr. det grønne område.
 
Vi tilbyder en 37 timers stilling med indbygget fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdet. Der er ingen kirketjeneste i jobbet, men weekendarbejde i henhold til overenskomstens regler. 

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd beliggende Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.
 
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 379.037,97 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 312.149,65 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hanne Andersen på 29692864 eller 7714fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7714fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. maj 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 20 og 21.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Til top