Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Vær ikke bange for at kaste dig ud i grøn omstilling, selv om ikke alt lykkes
- 21/08/22

Vær ikke bange for at kaste dig ud i grøn omstilling, selv om ikke alt lykkes.

Tanken om bæredygtighed og Grøn omstilling er godt grundfæstet i hverdagen hos kirkegårdens medarbejdere. Det gav sig udslag i flot fremmøde til kursusdag om ”bæredygtighed på kirkegården”, som blev holdt i Sct. Olai sognegård i Hjørring 16. august.

Godt 80 gravere, medhjælpere, kirkegårdsledere og menighedsrådsmedlemmer var mødt frem til en inspirerende kursusdag, som var arrangeret af arbejdsgruppen for Grøn Kirke i samarbejde med den lokale graver ved Sct. Olai Kirke: Henrik Krag.

Oplæg om spændende emner
Efter kaffe og rundstykker bød lederen af Grøn Kirke projektet Sophie Larsen Kure velkommen og indledte med kort at redegøre for baggrunden for hele projektet.

Herefter fulgte 3 spændende oplæg:
 
  1. Mere plads til vilde dyr og rig natur på kirkegårdene
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men hvordan finder vi plads til det på kirkegården? Vi kigger på de praktiske muligheder for at understøtte biodiversiteten på kirkegårdene.
 
  1. Cirkulær Kirkegård, f.eks. selvforsyning med stauder og egen kompost
Hvordan kan vi inddrage klimahensyn og bæredygtighed i forhold til vedligeholdelse, renovering og daglig drift af kirkegårdene? Med praktisk gennemgang af, hvor vi kan forbruge mindre, genbruge og genanvende ressourcerne så meget som muligt.
 
  1. Brug af naturen på kirkegården som rum for både refleksion og rekreation
Inspirationsoplæg om muligheder for at styrke kirkegårdens værdi i forhold til naturindhold og landskabet, den omkringliggende by, til historien og kulturarven. Set i forhold til forskellige brugergruppers behov for aktiviteter, sorgbearbejdning og fordybelse.

God erfaringsudveksling
Ind imellem de enkelte oplæg var der rig mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne, og mange spørgsmål blev besvaret, ligesom mange også fortalte om deres erfaringer, heriblandt at man ikke skal være bange for at kaste sig ud i projektet, men vide, at ikke alt lykkes, som man egentlig havde tænkt det.

Herefter var der kirkegårdsvandring på Hjørring Kirkegård, hvor deltagerne kunne se, hvordan der her var arbejdet med forskellige tiltag for at få en grønnere/mere bæredygtig kirkegård.

Vi var mange, der gik hjem fra en god kursusdag med nye ideer til, hvordan Grøn Kirke bliver en naturlig del af hverdagen.



 
Til top