Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Opdaterede retningslinjer og FAQ vedr. håndtering af corona/COVID-19
- 29/10/20

Retningslinjerne og FAQ'en er blevet opdateret.

De reviderede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken kan findes på dette link: https://www.km.dk/covid-19-information

Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund fortsat i lokaler, som de råder over. Gudstjenester, messer, fredagsbøn, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

De nye tiltag betyder dog, at der indføres yderligere begrænsninger for, hvor mange der kan forsamles til udendørs begravelser og bisættelser. Hidtil har forsamlingsgrænsen for udendørs begravelser og bisættelser været 200 personer, men fra mandag den 26. oktober 2020 blev det maksimale antal deltagere sat ned til 50.

Tiltagene får også betydning for andre udendørs aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned med ansigtet i samme retning. Her gælder det generelle forsamlingsforbud, som fra den 26. oktober 2020 blev sat ned til 10 personer. Det betyder, at for eksempel planlagte udendørs Halloween- og Allehelgen-optog i den kommende tid ikke vil kunne bestå af flere end ti personer.

Hertil kommer at retningslinjerne er ajourført med de krav, der gælder fra den 29. oktober 2020, for anvendelse af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter.

I forbindelse med opdateringen af retningslinjerne er FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk også blevet opdateret. FAQ'en findes på dette link: https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/
 
Til top