Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Sampension
- 20/01/20

Flotte afkast i 2019

Trods forventninger om en opbremsning blev 2019 et fantastisk år for pensionsopsparere hos Sampension, som landede et flot afkast på mere end 22 mia. kr. Det er det næsthøjeste afkast nogensinde.

Kunder i markedsrente har høstet fine afkast hos Sampension, som har mere end 345 mia. kr. under forvaltning. De yngste opsparere med høj risiko har opnået 20,5 pct. i afkast før skat, mens en pensionsopsparer med middel risiko og ti år til pension eksempelvis har opnået et afkast på 10,7 pct.
Set over en treårig periode har opsparere med høj risiko og 10 til 30 år til pension opnået et afkast mellem 20,5 pct. og 28,7 pct., mens selv de mest forsigtige har opnået op mod næsten 20 pct.
"Det kan man vist godt være tilfreds med, især set i lyset af det ringe afkast for danske pensionsopsparere i 2018," siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension,

LÆS MERE OM AFKAST 2019 


Din risikoprofil er blevet justeret

Fra årsskiftet har Sampension ændret sammensætningen af aktier, obligationer og alternative investeringer i porteføljen for at øge sandsynligheden for et endnu bedre afkast.
 
Vi lever længere og pensionsalderen stiger. Samtidig er obligationer blevet mindre attraktive på grund af det lave renteniveau. Derfor har Sampension fra årsskiftet ændret sammensætningen af aktier, obligationer og alternative investeringer i investeringsporteføljen.
Især gruppen af kunder med omkring 15 år til pension har efter nytår fået flere aktier til gengæld for færre obligationer.

Se hvordan fordelingen i årgangspuljerne er ændret

Justeringen af fordelingen i årgangspuljerne betyder for langt de fleste, at beregningerne for, hvor meget man som pensionsopsparer kan forvente at få udbetalt, peger i retning af et større beløb, som er højst for de yngste kundegrupper.

I de fleste tilfælde øges investeringsrisikoen, men for de ældste kunder er risikoen kun øget ganske svagt.

"Set over et helt opsparingsforløb er forøgelsen af investeringsrisikoen begrænset, da den lange investeringshorisont giver tid til at indhente eventuelle tab. Uanset om du har valgt lav, moderat eller høj risiko, aftrappes andelen af aktier i din pulje, og dermed din risiko, frem mod pensionsalderen," forklarer Bo William Hansen, som er chef for investeringsanalyse hos Sampension.

Husk på, at du altid kan ændre på din investeringsprofil, hvis du logger ind på sampension.dk

Velkommen til nye kunder ved årsskiftet

HKKF Fonde og If Skadesforsikring har efter nytår taget hul på et samarbejde med Sampension.
Ved indgangen til det nye år har Sampension budt velkommen til HKKF Fonde og dermed 11.000 nuværende eller tidligere ansatte i forsvaret. 

"Det glæder os naturligvis, at HKKF Fonde følger samme spor som Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), hvis cirka 2.000 langtidsansatte konstabler og korporaler trådte ind i Sampension-fællesskabet pr. 1. januar 2019," siger kundedirektør Ole B. Tønnesen.
Læs mere om HKKF Fonde.

En anden ny kunde, der har sluttet sig til Sampension-fællesskabet ved årsskiftet, er If Skadeforsikring, hvis pensionsordning tæller 640 funktionærer, som hos Sampension har fået en moderne pensionsordning.
Læs mere om If. 
Til top