Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Danmarks Statistiks lønudvikling for 2. kvartal 2019
- 21/10/19

Lønudviklingen 2. kvartal 2019, Danmarks Statistik
I den private sektor var lønudviklingen 2,5 pct. i henhold til Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks. Det er 0,1 pct.-point over udviklingen i 1. kvartal 2019, og 0,1 pct.-point over udviklingen på DA-området. Den private lønudvikling har været relativt stabil omkring 2½ pct. siden 1. kvartal 2018.

Lønstigningstakten tiltog i alle tre de offentlige delsektorer. Det bør imidlertid ses i lyset af en forsinket effekt af de langvarige overenskomstforhandlinger på det offent-lige område i foråret 2018, hvor lønreguleringen fra 1. april 2018 først indgår i lønin-dekset fra 3. kvartal 2018.

Forsinkelsen indebærer, at den faktiske lønudvikling er ekstraordinært lav i 2. kvartal 2018 og ekstraordinært høj i 2. kvartal 2019. Korrigeres herfor, følger udviklingen i de offentlige lønstigningstakter fortsat stort set profilen i de aftalte lønstigninger.

Konkret steg lønnen for statsansatte i 2. kvartal 2019 med 2,8 pct., hvilket er 0,7 pct.-point højere end i 1. kvartal 2019.

Læs mere om statistikkerne og reguleringsordningen her 
Til top