Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Pensionsalderforhøjelse for tjenestemænd
- 14/04/19

Har tjenestemændene i Fakk fået tilbud om pensionsalderforhøjelse?

Kirkeministeriet har konstateret, at ikke alle tjenestemænd i folkekirken i forbindelse med deres ansættelse på tjenestemandsvilkår i folkekirken har fået orientering om muligheden for tilbud om pensionsalderforhøjelser på baggrund af tidligere ansættelser i det offentlige, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a.

Vi har derfor skrevet til de berørte tjenestemænd i folkekirken og orienteret dem om muligheden for at få beregnet et tilbud om pensionsalderforhøjelse.

Kopi af brevet til tjenestemændene kan læses her.

En grafisk vejledning kan hentes her.

Forudsætningen for at opnå pensionsalderforhøjelsen er, at tjenestemanden kan dokumentere sin tidligere offentlige ansættelse, f.eks. i form af første og sidste lønseddel, ansættelsesbevis, anbefaling eller bekræftelse på ansættelse fra arbejdsgiver eller lignende, og at der er tale om en ansættelse med en arbejdsmarkedspension på mindst 12 %.

Dokumentationen skal være modtaget i Kirkeministeriet på km@km.dk, som
sikker post via e-boks eller med almindelig post til Kirkeministeriet, Frederiksholms
Kanal 21, 1220 København K, senest den

30. juni 2019

Da Kirkeministeriet ikke kan påtage rådgiveransvar overfor den enkelte tjenestemand,
har vi opfordret tjenestemændene til at rette eventuelle spørgsmål til Fakk.

Med venlig hilsen
Kirkeministeriet 
Til top