Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra kirketrivsel.dk
- 14/04/19

Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning.

Nyhedsbrev med fokus på seksuel chikane og krænkende handlinger

Seksuel chikane, mobning og krænkende handlinger er komplekse fænomener og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd vil med dette nyhedsbrev bringe fokus på emnet, til dels fordi Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet en ny vejledning inden for emnet, og da arbejdstilsynet har ændret på regler for krænkelser på arbejdspladsen, som også er indført i rådets vejledning.

Den nye vejledning som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet hedder Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen. Den tydeliggør, hvordan seksuel chikane og krænkende handlinger skal forstås, samt hvordan der kan arbejdes med håndtering og forebyggelse.

Vejledningen kan findes på www.kirketrivsel.dk og på flg. link:   
https://kirketrivsel.dk/indhold/vejledning-om-h%C3%A5ndtering-af-seksuel-chikane-og-kr%C3%A6nkende-handlinger-p%C3%A5-arbejdspladsen
 

Ny vejledning fra Arbejdstilsynet om krænkende handlinger 

Arbejdstilsynet har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen - herunder mobning og seksuel chikane, som trådte i kraft d. 15. marts 2019.

I den nye vejledning, nævnes krænkende handlinger specifikt. Det beskrives hvad krænkende handlinger er, herunder mobning og seksuel chikane og hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger og hvilke helbredsmæssige konsekvenser, de kan have.

Det slås fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at forebygge krænkelser på arbejdspladsen, og hvordan dette kan gøres. Den nye vejledning specificerer også, at det er den krænkede persons oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Det er således uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke.    

Med den nye vejledning er det blevet muligt for Arbejdstilsynet at træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Det betyder, at Arbejdstilsynet nu kan træffe afgørelse, hvis der fx er tale om, at krænkelserne går ud over skiftende personer efter uforudsigeligt mønster eller en enkeltstående, grov krænkelse. Tidligere var det kun muligt at reagere, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel chikane.

Læs den nye At-vejledning her:
https://amid.dk/nyheder/at/2019/02/ny-at-vejledning-ansatte-skal-beskyttes-mod-kraenkende-handlinger/

Den nye vejledning betyder, at Arbejdstilsynet nu vil slå ned på krænkende adfærd, og er et vigtigt led i at styrke indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø og beskyttelse af medarbejderens psykiske helbred.

Nyt fra Forsikringsenheden

I kølvandet på Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivnings tidligere nyhedsbreve om forsikring af motorkøretøjer, får Forsikringsenheden, Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring og FAR, stadig en del henvendelser om emnet.

Forsikringsenheden har derfor udarbejdet en ny vejledning, der gerne skulle skabe klarhed på området.

Den nye vejledning kan ses herunder:
https://kirketrivsel.dk/sites/default/files/Yderligere%20vejledning%20vedr.%20ansvarsforsikring%20for%20motoriserede%20motordrevne%20k%C3%B8ret%C3%B8jer%2C%20hvor%20f%C3%A6rdselsloven%20finder%20anvendelse.pdf 
Til top