Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
FAR's Klumme
- 18/02/19

FAR´s klumme

Sommerfuglene vender snart tilbage

I løbet af foråret vender mange af de deltidsansatte gravermedhjælpere tilbage til kirkegårdene, efter deres frivillige/ufrivillige vinterpause.
Vær derfor opmærksomme på, at tage rigtig godt imod dem. De fleste har sikkert brug for at føle, at de bliver taget godt imod, efter en længere vinter pause eller arbejde for en anden virksomhed.
Vær opmærksom på, at sommerfuglene sikres i den lovpligtige instruktion og oplæring i fx:
 • brug af nye maskiner og andre tekniske hjælpemidler
 • brugsanvisninger på nye tekniske hjælpemidler
 • brug af sikkerhedsudstyr
 • nye arbejdsrutiner
 • nye arbejdsopgaver
 • nye procedurer og politikker vedtaget af menighedsrådet
Der kan også være evt. APV opgaver der skal løses, som det vil være relevant at informere sommerfuglene om. Det kan også være, at de oplever nye problematikker, der skal indskrives i jeres nuværende APV? Fortæl dem om hvad der er sket i vinterperioden, det kan være god viden for dem.


Ny lovgivning om krav til ansvarsforsikring af motoriserede køretøjer ændrer ikke ved eksisterende forsikringsforhold inden for folkekirken.

Ansvarsforsikring for motoriserede køretøjer
FAR´s nyhedsbrev, udsendt de 6. februar 2019, har skabt en del forvirring om forsikringsreglerne for motorkøretøjer, hvilket vi beklager. Vi vil derfor gerne skabe klarhed, ved at gengive nedenstående orientering fra DAB´en, fra Forsikringsenheden, Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring:
"Forsikringsenheden vil meget gerne præcisere, at det ikke ændrer ved den gældende forsikringsordning.
Følgende gør sig fortsat gældende:
 • Alle motoriserede køretøjer, der skal indregistreres efter færdselsloven, skal fortsat tegne den lovpligtige ansvarsforsikring (evt. også kasko) hos et privat forsikringsselskab, da disse køretøjer ikke vil være omfattet af folkekirkens selvforsikringsordning jf. pkt. 442.1.
Det vil grundlæggende sige alle motoriserede køretøjer, der kører på offentlig vej/områder. Denne afgrænsning kan være svær, men som eksempler kan nævnes:
 • Færdsel på større kirkegårde, p-pladser mv., hvor der er adgang for andre køretøjer og generelt meget færdsel (gående, cyklister mv.)
 • Færdsel, hvor køretøjet skal køre et stykke på offentlig vej for eksempelvis at komme fra én kirkegård til en anden.  
 • Ikke-registrerede motorkøretøjer vil fortsat være omfattet af folkekirkens selvforsikrings- og forsikringsordning.  Dette både for så vidt angår skade på selve køretøjet jf. pkt. 611 og i tilfælde af ansvarsskade jf. § 2, stk. 6 i "Almindelige betingelser for ansvarsforsikring", afsnit 4.2. i Forsikringshåndbogen.
  • Ved skade på selve køretøjet, skal I anmelde dette til Forsikringsenheden. 

   Find anmeldelse 
   her.
  • Ved ansvarsskade, skal I anmelde dette til Gjensidige Forsikring, som er Folkekirkens ansvarsforsikringsselskab.
Se nærmere under afsnit 1.2.3. i Forsikringshåndbogen.
 I kan læse mere i Forsikringshåndbogen under afsnit 6.2"
Mail: fe@km.dk, telefon: 70201991

 

Kurser/supplerende uddannelse

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder følgende kurser i 1. halvår 2019:
 • KONTOR ERGONOMI
Onsdag den 24. april, kl.10-15 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17-19, 8471 Sabro.
 • MOBNING OG KONFLIKTER
Tirsdag den 21. maj 2019, kl. 10– 15 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17–19, 8471 Sabro.
 • VOLD, TRUSLER OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD
Torsdag den 23. maj 2019, kl.10-15 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17-19, 8471 Sabro.
  I kan læse mere om indhold og pris på kurserne på www.kirketrivsel.dk under "uddannelse". 
Til top