Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Folkekirkens Arbedsmiljøråd
- 06/02/19

Ny lovgivning om krav til ansvarsforsikring af motoriserede køretøjer

Der er kommet nye krav på området den 1. januar 2019.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Færdselsafdelingen har udmeldt nedenstående til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning:
Alle motoriserede køretøjer skal have en ansvarsforsikring, hvis de kører på færdsel lovens område. Og kører de på offentlige p-pladser, fortove og over en offentlig vej, fx til præstegårde, så skal de forsikres.

Hvis der er tale om (større) kirkegårde med meget gående trafik, skal køretøjerne også ansvarsforsikres, selvom de kun kører på kirkegården.

DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) kan pålægge dagsgebyr for manglende opfyldelse af forsikringspligten i færdselslovens § 105, stk. 1, 1. pkt., jf. færdselslovens § 106, stk. 4.

Dagsgebyr udgør 250 kr., for hver påbegyndt dag det motordrevne køretøj er uforsikret. Dagsgebyret tilfalder DFIM.

Dette har ikke tidligere været et krav, så check om jeres motoriserede køretøjer er forsikret!

Nyt fra Arbejdstilsynet


Pr. 15. november 2018 træder en ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse i kraft. Af den fremgår en ny formulering af § 9 a. Den nye formulering lyder:
 
§ 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
Arbejdstilsynet vejleder fra den 15. november 2018 til den 15. februar 2019 virksomhederne mundtligt om regelændringen. Pr. 15. februar 2019 vil Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelser om krænkende handlinger.

Arbejdstilsynets nuværende afgørelsespraksis vedrørende mobning og seksuel chikane vil indtil den 15. februar 2019 fortsætte uændret.

Kurser/supplerende uddannelse

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder følgende kurser i 1. halvår 2019:

KONTOR ERGONOMI
Onsdag den 24. april, kl.10-15 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17-19, 8471 Sabro.

MOBNING OG KONFLIKTER
Tirsdag den 21. maj 2019, kl. 10– 15 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17–19, 8471 Sabro.

VOLD, TRUSLER OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD 
Torsdag den 23. maj 2019, kl.10-15 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17-19, 8471 Sabro.

I kan læse mere om indhold og pris på kurserne på www.kirketrivsel.dk , under "uddannelse".

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Damvej 17 · 8471 Sabro · Telefon 21 79 11 11 · mail@kirketrivsel.dk

 
Til top