Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
- 17/12/18

Nyhedsbrev december 2018

Ny hjemmeside samler regler og viden om arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet (AT) har fået ny hjemmeside. AT har sammen med Videncenter for Arbejdsmiljø lanceret en ny hjemmeside, der samler lovgivning, værktøjer, forskningsbaseret viden og inspiration fra andre arbejdspladser. Det bliver på den måde nemmere at finde det man har brug for, da relevant viden om arbejdsmiljø er samlet på én hjemmeside. Der vil også kunne findes relevant viden og værktøjer  fra andre aktører på området, fx fra branchefællesskaberne for arbejdsmiljø (BFA).
Hjemmesiden hedder fremover www.amid.dk , der står for "Arbejdsmiljø i Danmark".
Hjemmesiden skal skabe et større overblik og gør det nemmere for brugerne, at finde relevant information om arbejdsmiljø, bl.a. ved at tilbyde forskellige indgange til stoffet med udgangspunkt i brugerens behov og situation.


Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdstilsynet har sendt to bekendtgørelser i høring, hvor kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger forventes af udgå af arbejdsmiljøreglerne.
Bekendtgørelserne ændres, fordi kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ikke længere er tidssvarende.
Når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger forventeligt ophæves, vil der i stedet blive sat et øget fokus på den kemiske APV (den kemiske risikovurdering). Den kemiske APV er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der findes farlig kemi på arbejdspladsen.
Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et arbejdsmiljøproblem. Det bliver som udgangspunkt op til arbejdsgiveren at vurdere hvilken metode, der er mest effektiv til at instruere de ansatte i, men der kan være situationer, hvor skriftlighed er nødvendig. Det er tilfældet ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold.
 Bekendtgørelserne forventes at blive udstedt til 1. januar 2019 men forventes først at træde i kraft 1. juli 2019, så virksomhederne har tid til at indrette sig på ændringerne.

 
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd vil gerne ønske alle en god jul og et godt nytår.   
Til top