Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
- 19/11/18

Grandækning og arbejdsmiljø

Den nye sæson for grandækning er nu i gang mange steder, og da meget af grandækningen foregår ved knæliggende arbejde, kan det fysiske arbejdsmiljø blive udfordret.
Mere end hver fjerde (27,5 procent) af den arbejdende del af befolkningen fortæller, at de har haft smerter i knæene inden for de seneste tre måneder. Jo ældre folk er, desto flere fortæller, at de har smerter. Lidt mere end hver tredje (34 procent) i aldersgruppen 55-64 år beretter om smerter i knæene. Stort set lige mange mænd og kvinder har haft smerter i knæene (Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø 2016).

Arbejdstilsynet vurderer, at hvis der arbejdes knæliggende i mere end 2 timer sammenlagt i løbet af arbejdsdagen, i en periode på mere end 4 uger, kan det være sundhedsskadeligt.
Belastningerne kan medføre nedslidningsskader, især på knæ, ryg og nakke på både kort og lang sigt.
Med de uhensigtsmæssige arbejdsstillinger arbejder musklerne desuden delvist statisk, hvilket øger den fysiske belastning. Statisk muskelarbejde betyder, at musklerne er i en konstant spændingstilstand, som medfører en hurtig træthed i musklerne. Statisk arbejde vil på længere sigt skade muskler og sener.
 
Arbejdstilsynet vil ydermere have fokus på, om arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, for at undgå ergonomiske belastninger af medarbejderne. Det betyder, at det knæliggende arbejde i forbindelse med grandækning skal begrænses så meget som muligt.  Dette kan fx ske ved at planlægge og tilrettelægge arbejdet således: 
  • variér mellem arbejdsopgaver, så knæ og ryg får en pause fra den knæliggende og foroverbøjede arbejdsstilling
  • vær opmærksom på, at du/I ofte skifter arbejdsstilling fx mellem stående, siddende eller knæliggende. Tilrettelæg arbejdet således, at du/I fx er nødsaget til med jævne mellemrum at gå efter materialer, klargøre gravstedet til grandækning, rydde op, rive samt bortskaffe affald. På den måde bliver arbejdet fordelt på forskellige muskler, og belastningen af kredsløbet mindskes
  • anvend egnede tekniske hjælpemidler fx i form af knæpuder eller en knæpudestol under udlægningen af gran på gravstedet
  • forlæg perioden med grandækningen
  • fordel arbejdet på flere ansatte (hvis det er muligt)
  • hold jævnlige pauser, hvor du/I fx strækker ud og laver styrkende øvelser
Herudover bør I være opmærksomme på, at så stor en del af grandækningsarbejdet som muligt udføres stående ved arbejdsborde. Anvend gummi arbejdsmåtter ved det stående arbejde, så ryggen og ben aflastes. I kan anvende andre velegnede metoder, fx ved at lave grandækning på:
  • trådnet/snehegn
  • på plader
  • på tov
  • på mursten eller i rør (som buketter)
I kan også overveje, om arbejdsbordet kan placeres på en trailer eller ladvogn ved gravstederne, så grandækningen/dekorationerne kan foregå stående udendørs, og derfor ikke skal transporteres ret langt. Der findes egnede tekniske hjælpemidler til transport af dekorationerne fra fx indendørs arbejdsborde til gravstederne.
Man kan desuden forebygge smerter og skader ved at træne knæene, så musklerne og ledbåndene bliver stærke. Især såkaldt ikke-vægtbærende træning som cykling og svømning er godt. Se desuden egnede øvelser for at styrke knæene her:
https://www.gigtforeningen.dk/et-sundt-liv/motion-og-traening/oevelser/knae/

Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR) kan tilbyde ergonomisk rådgivning, fx i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet med ensidig belastende arbejde som fx grandækning, hækklipning, kistehåndtering eller anden manuel håndtering/tunge løft.

Læs meget mere om arbejdsmiljø, vejledninger m.m. på kirketrivsel.dk 
Til top