Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Justering af kontingentet til forbundet
- 13/06/18

Justering af kontingentet til forbundet.

Hovedbestyrelsen traf på sit møde d.20 marts beslutning om at justere kontingentet til forbundets hovedkasse. Denne beslutning blev truffet af en enig Hovedbestyrelse og begrundes med en nødvendig konsolidering af forbundet, for at kunne stå stærkere b.la. i en evt. konflikt situation.

Beslutningen betyder at det månedlige kontingent til forbundet stiger med 100 kr. fra og med d. 1.7.2018.

Afhængig af hvilken lokalafdeling man tilhører vil der derfor blive opkrævet et sted mellem 0 og 300 kr. mere i kvartalet. (de enkelte lokalafdelinger fastsætter selv deres kontingent som lægges oven i forbundskontingentet som fremover er 1008.- kr. for fuldtidsansatte pr. kvartal (336 pr. md.) og 948.- kr. for deltid pr kvartal (316.- kr. pr md.)

For oplysninger om dit lokalafdelings kontingent, bedes du kontakte de lokale afdeling/kreds.
På trods af denne stigning vil vores kontingent stadig være i den absolutte billige ende, når vi sammenligner med hvad andre fagforeninger opkræver. 
Til top