Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Resultatpapir OK18 for Tjenestemænd
- 20/05/18

På tjenestemændenes område kunne vi aftale:

Tillægspensionssatsen hæves fra 12,5% til 15% for alle tjenestemænd og tjenestemands lign.

Gravere ansat som tjenestemænd med rådighedstillæg I hæves til 11.000 kr. årligt i grundbeløb. Mod nu 9.800 kr. årligt i 31-3-2012 niveau.
Gravere ansat som tjenestemænd med rådighedstillæg II hæves til 20.000 kr. årligt i grundbeløb. Mod nu 19.300 kr. årligt i 31-3-2012 niveau.

Tøjpengene til gravere og visse kirkegårdsledere hæves med 15 kr. pr md. til hhv. 105 og 165 kr. excl. Moms. Hvilket giver 1.260 kr. pr. år til gravere uden kirketjeneste og 1.980 kr. pr. år til gravere med kirketjeneste.

Disse ændringer retter op på den ulighed der har været med hensyn til pension af tillæg samt opjusteret lidt på rådighedsbeløbene.
Samtidig blev der penge til en lille forbedring af tøjcirkulæret på 15.kr. pr. md.


Det skal understreges at de aftalte forbedringer på Fakk´s aftale først træder i kraft pr. 1.okt 2018.

Læs resultatpapiret her 
Til top