Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Resultatpapir OK18 for Organisationsaftalen
- 20/05/18

For gravere på organisationsaftale aftaltes:

Tøjpengene hæves med 15 kr. pr md. til hhv. 105 kr. og 165 kr. excl. Moms.
Hvilket giver 1.260 kr. pr. år til gravere uden kirketjeneste og 1.980 kr. pr. år til gravere med kirketjeneste.

Kirkeministeriet og FAKK er enige om at faglærte gartnere indplaceres i løngruppe 2. Allerede ansatte faglærte gartnere indplaceres i løngruppe 2 med deres nuværende løn dog minimum på fixpunktet.
Med denne aftale er det nu sikret at vi ikke længere skal diskutere med arbejdsgiverne om hvorvidt der har været stillet ”krav om gartnerisk uddannelse”. Nu er det blevet til en ”skal bestemmelse” således at alle faglærte gartnere også er sikret som minimum at starte på løngruppe 2 fixpunkt. Bemærk at aftalen også omfatter allerede ansatte.
 
Kirkeministeriet og FAKK er enige om at intervallønsbunden for løngruppe 1 hæves med 20.000 til 269.025 kr. Samtidig hæves fixpunktet til kr. 269.025 (272.957 for hovedstadsområdet. Alle i grundbeløb pr. 31.marts 2012.
 Det har været vigtigt for os at sikre de lavest lønnede en reel stigning. Og med denne aftale er vi kommet et godt stykke ad den vej. En reel stigning på 20.000 kr. på fixpunktet i løngruppe 1.
 
Det skal understreges at de aftalte forbedringer på Fakk´s aftale først træder i kraft pr. 1.okt 2018
 
 Desuden har vi aftalt 3 periodeprojekter:
  1. Parterne er enige om at indskrive lønforhandlingsprotokollatet ind i organisationsaftalen. Efter lønforhandlingsprotokollatet er blevet permanent giver det ikke mening at der fortsat arbejdes med to protokollater.
  2. Parterne er enige om et periodeprojekt med henblik på at udarbejde en vejledning om forståelse af begreberne om arbejdstid (rådighedstid, rammetid m.m.) (Afsluttes ultimo 2018) Vi oplever gentagne gange at der kan være forskellige fortolkninger på disse begreber, så derfor ser vi et behov for en fælles vejledning.
  3. Parterne er enige om et periodeprojekt med henblik på at udarbejde en vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder. (Afsluttes primo 2019) Her har vi især mødt forvirring omkring medarbejderens rettigheder i forbindelse med lukkede møder.
Læs resultatpapiret her 
Til top