Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Status på konflikten onsdag middag før påske
- 28/03/18

Hvad sker der ??

Ja, her i skrivende stund (onsdag middag d.28.3) venter vi jo alle på hvad der kommer ud af forhandlingerne i forligsinstitutionen i dag: Kan der opnås enighed om en aftale der kan godkendes af alle parter, eller går vi mod strejke og efterfølgende lockout. Det vil dagen (måske påskedagene) vise.

Hvis ikke der opnås enighed, ja så sker det som ingen af os ønsker. D. 4. begynder den varslede strejke og d. 10 april Lockout for stort set alle øvrige overenskomstansatte. På vort område. Det i sig selv er en meget speciel situation.

De af vores medlemmer der er udvalgt til at skulle strejke, har fået direkte besked fra os, og Jeg håber på at alle øvrige bakker op om at støtte dem. Det er særdeles vigtigt at de kan mærke at de ikke står alene, man at vi alle står lige bag dem i erkendelse af at det ikke er den enkeltes kamp mod overmagten, men derimod et stærkt fællesskab der er enige om at nok er nok. Og at det ikke er ligegyldigt hvad resultatet bliver af forhandlinger.

Det er i tider som disse, vi finder ud af hvor vigtigt sammenhold er. Jeg er utrolig glad og stolt over at kunne sige at en enig hovedbestyrelse bakker fuldt op om de tiltag vi har taget. Og jeg vil også gerne på disse linjer takke jer medlemmer for den forståelse og støtte i giver udtryk for. Det varmer utrolig meget.  Det giver kræfter til at fortsætte. Selvfølgelig er der medlemmer der ikke helt kan se sig selv i en konflikt situation, og jeg skal være den første til at indrømme at det er specielt. Det er jo ikke vort menighedsråd eller brugerne af kirke og kirkegården, som vi kæmper imod. Derfor kan det jo også virke uretfærdigt at det bliver dem som kommer til at mærke følgerne i første omgang. Men som jeg har måttet sige adskillige gange den seneste tid, ”Det er nu engang spillets regler”

Sammenholdet kommer også til at stå sin prøve med hensyn til de af vores kollegaer, der uvist af hvilke grunde har valgt at organisere sig i en fagforening der ikke kan forhandle på det område de er ansat i. Nu viser det sig meget tydeligt hvem der er en del af fællesskabet, og hvem de har tænkt sig at ”køre på frihjul” altså nok vil nyde godt af fagforeningens resultater men ikke har tænkt sig at bidrage, hverken økonomisk eller med meninger og holdninger.  Det ville vel være naturligt at de så også sagde pænt ”nejtak” til de resultater som fagforeningerne bringer hjem.

Heldigvis kan jeg også berette om kollegaer der har valgt at skifte over til os, for som en sagde” jeg har pludselig opdaget at de (en anden fagforening) kun var interesseret i mine kontingentkroner, men ikke kunne hjælpe mig, og tilmed i den nuværende situation betragter mig som strejkebryder og dårlig kollega.!”

Jeg håber bestemt at den nuværende situation vil være medvirkende til at flere vil indse vigtigheden af at være medlem i den overenskomstbærende fagforening.

Nå. Lad nu påskefreden sænke sig over lille Danmark, og lad gerne denne ”fred” omfatte parterne ved forligsinstitutionens blanke borde. Der må da være så meget fornuft i Danmark at der kan landes en løsning uden konflikt.

God påske
Bjarne Rødkjær
Forbundsformand
 
 
  
Til top