Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Konflikt og lockout
- 21/03/18

Strejke og Lockout

Der har gennem dagspressen de seneste dage fremstået at medlemmer af Forbundet af kirke og kirkegårdsansatte ikke ville få nogen form for økonomisk støtte fra forbundet. Dette har på intet tidspunkt været meldt ud herfra.
Vi har været i store overvejelser omkring vores muligheder, og Hovedbestyrelsen var samlet til møde tirsdag d. 20. for at vedtage modellen for vores støtte.

En enig Hovedbestyrelse vedtog at de medlemmer som Forbundet har sendt i konflikt, (altså de ca. 100 medlemmer som vi har varslet i strejke fra d. 4.4.2018) Vil forbundet forsøge at holde ”skadesløse” og udbetale strejkestøtte svarende til normal løn dog uden pension.
Til de medlemmer der bliver ramt af Lockout vil forbundet udbetale konfliktstøtte svarende til dagpengesatsen.

Medlemmer der er udtaget til strejke får direkte besked via mail.

For medlemmer der bliver omfattet af lockouten vil der snart være informationer på hjemmesiden www.fakk.dk med hensyn til hvilke oplysninger der skal sendes til forbundet, for at vi kan udbetale konfliktstøtten. 
Til top