Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Varsel om lockout og boykot
- 09/03/18

Lockout og boykot

Fakk har modtaget varslet den 9. marts 2018. Lockouten varsles fra den 10. april 2018 ved døgnets begyndelse.

Lockouten omfatter ikke medlemmer, som ifølge hovedaftalen ikke kan
omfattes af en arbejdsstandsning, hvilket betyder at tjenestemænd og tjenestemandslignende kirkegårdsledere ikke er omfattet.

Boykotten omfatter ansættelse af medlemmer i de stillinger, der er omfattet af lockoutvarslet, hvilket betyder overenskomstansatte gravere.

Der vil snarest blive udsendte nærmere vejledning om hvordan du skal forholde dig under konflikt. 
Til top