Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Ny ferielov træder i kraft 1.9.2020
- 26/07/18

Ny ferielov fra 1. september 2020

Hvad indebærer overgangsordningen?

Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020.

Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, "indefryses", og kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.
Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtageren afholde betalt ferie, der er optjent ved samtidighedsferie.
Herved sikres det, at lønmodtageren kan afholde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret samtidig med, at arbejdsgiverne undgår at udbetale op til ti ugers ferie på ét enkelt år.
(Uddrag fra regeringens hjemmeside ”nyheder”  vedr. Den nye ferielov)

Er du ny på arbejdsmarkedet, vil du med den nye ferieordning få ret til at afholde betalt ferie allerede det første år af din ansættelse. Det skyldes, at du med den nye ferieordning kan afholde betalt ferie, når du har optjent den. I dag kan du risikere at skulle vente 16 måneder, før du kan afholde betalt ferie.

For dig, som er i ansættelse, er de primære ændringer i den nye ferieordning, at optjenings- og afholdelsesperioden ændres.

Optjeningsperioden ændres fra at være kalenderåret (januar til december) i den nuværende ordning til at være fra september til og med august i den nye ordning. Afholdelsesperioden ændres fra at være maj til april året efter optjeningsåret i den nuværende ordning til at være september i optjeningsåret til og med december året efter (16 måneder).

Den ændrede optjenings- og afholdelsesperiode medfører, at du – i stedet for at få din optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj – fremover får din optjente ferie til rådighed månedsvis. Det betyder, at den ferie, du har optjent i fx februar måned, allerede kan afholdes fra marts måned samme år.

Varslingsreglerne er de samme som i dag – mindst tre måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie, og du har fortsat krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj – 30. september (hovedferien).

Overskydende ferie. Hvis en lønmodtager den 30. september 2020 ikke har afholdt hele sin ferie, skal den overskydende ferie overføres til afholdelse efter den nye ferielov. Lønmodtageren kan dog anmode om at få ferie udover 20 dage udbetalt.

Menighedsrådene og deres lønansvarlige er opfordret af stifterne til at sørge for at medarbejdere får afviklet al ferie, så der frem til overgangsordningen ikke overføres mere ferie end nødvendigt, til kommende ferieår. 

Læs mere om den nye ferielov her.

Hent aftaleteksten her. 
Til top