Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Regulering af lønningerne i staten pr. 1. december 2017, herunder privatlønsværn
- 10/12/17

Lønstigning pr. 1. december 2017.

Samtidig kan der eventuelt ske en negativ udmøntning fra privatlønsværnet. Hvorvidt der konkret skal ske en negativ udmøntning afhænger af en særlig beregning der tidligst foretages i løbet af december 2017/januar 2018.
Dette betyder, at vi i øjeblikket ikke ved, om der skal foretages en negativ regulering pr. 1. december 2017 og dermed en reduktion af den aftalte stigning.

Moderniseringsstyrelsen og CFU har ikke aftalt den praktiske håndtering af denne situation. Vi kan konstatere, at Moderniseringsstyrelsen uden dialog med CFU har valgt at udsende en foreløbig lønoversigt og foreløbige pensionstabeller med virkning fra 1. december og heri oplyst, at der efterfølgende kan ske nedregulering af reguleringsprocenten.

CFU har reageret overfor Moderniseringsstyrelsen og gør opmærksom på, at en sådan justering kan have juridiske implikationer, eksempelvis i forhold til negativ regulering af tjenestemandspensionerne.
Med den aftalte stigning på 1,50 pct. er procentreguleringen herefter som følger:

Procentregulering (foreløbig) for lønninger pr. 1. april 2017.
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten er beregnet til 5,7703.

Procentregulering (foreløbig) for tjenestemandspensioner
pr. 1. april 2017.

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.
Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til
39,9392.

Oplysninger om de endelige reguleringsprocenter udsendes
så snart de foreligger.

Venlig hilsen Jan Limborg Madsen
Dir. 46 97 38 31 - Mobil 26 37 42 83 - jlm@oao.dk 
Til top