Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
- 05/10/17

Har I styr på ulykkesrisici med arbejdet ved gravstenene?

På baggrund af en arbejdsulykke, hvor en kirkegårdsansat fik en gravsten ned over sig og kom alvorligt til skade, samt en dødsulykke hvor et barn blev slået ihjel på grund af en væltet gravsten, har Arbejdstilsynet nu også fokus rettet særligt mod ulykkesrisici ved gravsten på kirkegårdene.

For at I som ledere og medarbejdere kan forebygge lignende ulykker, kan Folkekirkens ArbejdsmijøRådgivning anbefale følgende:
  • at I foretager en grundig risikovurdering af alle gravsten på kirkegården, fx sammen med en stenhugger. I kan fx lave en rundering på kirkegården, og notere alle de gravsteder, hvor der er en potentiel risiko for, at gravstene kan vælte
  • at denne risikovurdering danner grundlag for, at I efterfølgende sikrer de gravsten, hvor der kan være en ulykkesrisiko
  • at ulykkesrisikoen betragtes som et APV punkt, så I sikrer at der er udpeget en ansvarlig for løsningen, en frist, samt en opfølgning på løsningerne
  • at I samarbejder med jeres stenhugger om fremtidige gravstene, og stiller krav til sikring mod væltning, så I undgår kommende arbejdsmiljømæssige problemer ved gravstederne
  • at arbejdet ved gravstederne (fx hækklipning, grandækning og renhold) planlægges og tilrettelægges så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, indtil de risikovurderede gravsten er sikret mod væltning. Kan dette ikke sikres tilstrækkeligt, bør der ikke udføres arbejde i nærheden af risiko gravstenene, indtil de er sikret mod væltning. Alle medarbejdere bør instrueres i dette.
  • at I jævnligt vurderer, om jordbundsforholdene evt. ændrer sig, så der kan opstå nye risiko momenter, ved de enkelte gravsten.
  • at I også risikovurderer jeres eventuelle labedarium, da der også her kan være ældre gravstene, der kan vælte. Overvej om I skal kassere en del af de gravstene, der udgør den største risiko her.
  • at I dokumenterer hvorledes, I har arbejdet med risikovurderinger af gravstene, så I kan fremvise det, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.
  • at arbejdsgiveren oplyser de ansatte om den ulykkesrisici, der er ved arbejdet med gravsten
  • at de ansatte oplæres og instrueres grundigt i, hvordan arbejdet med gravsten kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Instruktionen skal tage udgangspunkt i de konkrete forhold på kirkegården og i den konkrete arbejdssituation eller arbejdsopgave
 
Arbejdsmiljø ved grandækning

Som omtalt i nyhedsbrevet i september bør arbejdet med grandækning være et opmærksomhedspunkt for at forebygge fysisk nedslidning.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet en række anbefalinger, som anviser hvordan I kan arbejde hensigtsmæssigt med grandækning.

Læs anbefalingerne her:
http://kirketrivsel.dk/sites/default/files/Grand%C3%A6kning%20til%20Kirketrivsel%20%282%29.pdf
 
Ved spørgsmål om ulykkesforebyggelse og ergonomisk arbejdsmiljø er I velkommen til at kontakte konsulent Lotte Skands fra Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning og få råd og vejledning.

Konsulent Lotte Skands
30 66 64 04
LS@kirketrivsel.dk 
Til top