Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Faglig sagsbehandler i FAKK og Danmarks Kirketjenerforening.

Kristina Danielsen er nu ansat som den nye faglige sagsbehandler i FAKK og Danmarks Kirketjenerforeningen og I kan se en nærmere præsentation af hende i det efterfølgende afsnit.

Nogen af jer har allerede stiftet bekendtskab med Kristina i forbindelse med fastsættelse af lønnen ved nyansættelser, andre vil gøre det i forbindelse med de årlige lønforhandlinger samt ved den daglige telefon – og sagsbehandling af faglige sager.
 
Kristina er ansat 22 timer om ugen og disse timer vil fordele sig på, mandag, tirsdag og fredag. Kristina primære arbejdssted vil være sekretariatet i Sdr. Omme. Jeg håber I tager godt imod Kristina og glæder mig til samarbejdet.
 
Med venlig hilsen
Benny Rosenqvist
Faglig sekretær
 
 
”Jeg er uddannet kontorassistent i 2015, hvor jeg umiddelbart efter blev ansat ved Jobcentret i Vejle, hvor jeg også tilbragte noget af min elevtid. Her arbejdede jeg primært med sagsbehandling af enkeltydelse, garantier i forbindelse med udenlandsk ægtefælle, som skulle opholde sig i Danmark, supplement til brøkpension, borgerkontakt og til en vis grad sagsbehandling af kontanthjælp. Jeg har stor erfaring med bl.a. lovgivning og sagsbehandling.
Privat er jeg gift med Nikolaj og sammen har vi to børn. Som person er jeg meget udadvendt og smilende, hvilket jeg også håber, at I kan mærke i telefonen. Jeg er en meget social person, hvilket i det daglige bl.a. kommer til udtryk i form af frivilligt arbejde. På nuværende tidspunkt er jeg formand i Sdr. Omme Borger- og Erhvervsforening, næstformand i børnehaven og næstformand i dagplejen. Derudover står jeg for pr. i Jydekomiteen (byens store byfest) og så er jeg fitnessinstruktør i vores lokale fitnesscenter.
Udover at være ansat hos FAKK, så arbejder jeg to dage om ugen hos ejendomsmæglerfirmaet, home.”
 
Kontaktoplysninger:
 
Kristina Danielsen
 
Faglig sagsbehandler
FAKK og kirketjenerforeningen
Tlf. 75341777 - mobil 29450809
kontor@fakk.dk  - mailadresse FAKK
kontor@kirketjener.dk  - mailadresse Kirketjener
www.fakk.dk - hjemmeside
Til top