Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Faglig sagsbehandler Helle B.S. Simonsen

 

Hvad sker der på Sekretariatet i øjeblikket?

Skæringsdatoen den 15.11.2016 er nået i forhold til lønforhandlingerne, og vi har fået svar fra menighedsrådene på vores udsendte lønforhandlingsoplæg. Der er tale om knap 200 svar, som vi skal have behandlet. Der er dog ingen tidsfrist herpå, hvorfor visse forhandlinger kan strække sig ind i foråret 2017, hvis vi ikke kan blive enige med menighedsrådet.
Vi kan af naturlige årsager ikke behandle alle svar på en gang, hvilket vi håber, at der er forståelse for. Vi har indtil for nylig løbende behandlet de indkomne svar, men siden oktober er mængden af svar fra menighedsrådet steget betydeligt, vi har derfor lavet følgende procedure på Sekretariatet for at fremme sagsbehandlingen:
  • Der er kontrol med at alle menighedsråd svarer på vores lønforhandlingsoplæg. Vi har hvert år et par menighedsråd som ikke får svaret indenfor tidsfristen. De menighedsråd bliver rykket for svar og svarer de ikke indenfor den angivne tidsfrist inddrager vi Stiftet – ingen bliver glemt eller gemt. Vi sørger for at alle bliver behandlet.
  • Alle indkomne svar, som er accepter bliver ekspederet indenfor ca. 14 dage, hvor der bliver lavet lønaftale som bliver sendt ud til underskrift ved menighedsrådet og medlemmet bliver orienteret.
  • Alle indkomne svar, som ikke er accepteret bliver sendt til høring hos medlemmet, hvor vi udbeder os kommentarer.
  • Vi behandler derefter de svar vi har fået fra medlemmerne i forhold til den videre forhandling.

Vi har fuld forståelse for, at alle som har bedt om lønforhandling gerne vil have deres sag behandlet hurtigst muligt, men vi kan kun behandle èn sag af gangen. Derudover skal vi også gøre opmærksomme på, at vi ud over lønforhandlingerne stadigvæk har en masse andre sager ved siden af, som vi også skal tage os af. Menighedsrådsvalget i år har givet en del ekstra sager, da en del menighedsråd har en opfattelse af at skulle ”rydde op” før valget, hvilket har resulteret i ekstraordinært mange sager af forskellig art. De medlemmer som er involveret i sager vil vi naturligvis hjælpe ligesom vi plejer, og de sager kan vi ikke lade ligge til vi har tid, de sager må vi tage os af med det samme.

De af jer som har uafsluttede lønforhandlinger, der fortsætter i 2017 mister intet, (andet end måske tålmodigheden, men forsøg at have forståelse J). En eventuelt lønforhøjelse der er aftalt fra 1.1.2017, vil stadigvæk være gældende fra den 1.1.2017, det vil sige at den vil være med tilbagevirkende kraft i de tilfælde, hvor aftalen først indgås efter den 1.1.2017.

Jer der har lønforhandlinger kørende bedes undlade, at kontakte Sekretariatet for at høre hvor langt vi er med jeres lønforhandling eller om vi har fået svar fra menighedsrådet. I kan være sikre på, at når vi når til jeres lønforhandling, så bliver I kontaktet. Vi foretager os intet uden at I er med på sidelinjen. Der bruges megen tid på, at tage telefoner med spørgsmål om hvor langt vi er med en lønforhandling.
Jeres sag vil ikke blive behandlet hurtigere fordi i ringer ind. Det håber vi, at der er forståelse for. I kan dog være fuldstændig sikre på at alle lønforhandlinger bliver behandlet og vi kontakter dig når det er din forhandling vi er kommet til.
Med ovennævnte håber vi på at have skabt forståelse for hvorledes der arbejdes på Sekretariatet i øjeblikket også i forhold til lønforhandlingerne.
 
                                                          Faglig sagsbehandler Helle B. S. Simonsen

Sagsbehandling i forbindelse med arbejdsskader.

Vi sætter en stor ære i at hjælpe FAKKs medlemmer bedst muligt på Sekretariatet.
Da Kirketjenerne blev en del af sekretariatetssamarbejdet i 2012, kunne Sekretariatet udvide medarbejderstaben med endnu en medarbejder, som medbragte kompetencer således, at FAKK nu kan yde en service på områder, hvor vi ikke har haft mulighed for før. Dette betød også at bestyrelsen valgte at ændre på strukturen af sagsbehandlingen på visse områder i Sekretariatet.
 
Sagsbehandlingen er følgende, hvis du kommer ud for en arbejdsskade:
Kommer du ud for en arbejdsskade, så er det arbejdsgiver, som har en lovreguleret pligt til at anmelde arbejdsskaden. Ved erhvervssygdomme, kan du med fordel få din læge eller sygehuset til at lave anmeldelsen. Står du i en situation, hvor ingen vil hjælpe dig, så vil FAKK naturligvis anmelde skaden for dig.

Efter anmeldelsen vil du modtage nogle spørgeskemaer, som du skal udfylde. Er du usikker på, hvorledes de skal udfyldes, er du velkommen til at udfylde det, som du mener er rigtigt, hvorefter du scanner det ind og vedhæfter det en mail og sender det til kontor@fakk.dk med dine kontaktinformationer. Vi vil derefter kontakte dig og gennemgå spørgsmålene med dig samt hjælpe dig med udfyldelsen.
Er der tale om en arbejdsskade pga. erhvervssygdom vil vi anbefale, at du får din læge eller sygehuset til at hjælpe dig med udfyldelsen i fald du er usikker. Men vi står naturligvis også her til rådighed for hjælp og vejledning.

Har du udgifter i forbindelse med din rehabilitering f.eks. til fysioterapeut e.l. skal du gemme kvitteringerne, så vil du få udgifterne refunderet når din skade er blevet anerkendt som en arbejdsskade. Hvis du kan godtgøre overfor forsikringsselskabet at de udgifter, som du har er anbefalet af læge eller sygehus ex. vha. journalnotater eller en lægeerklæring, kan du måske få udgifterne dækket med det samme af forsikringen. Du skal kontakte forsikringsselskabet direkte med forespørgsel herom, din arbejdsgiver skal udlevere dig kontaktinformationerne.
Er din arbejdsskade af psykisk karakter såsom stressrelateret o.l. anbefaler vi, at du beder din læge henvise dig til nærmeste arbejdsmedicinske klinik. De kan også hjælpe dig med at anmelde det som en arbejdsskade. Der findes derudover arbejdsmedicinske klinikker som har gratis tilbud til stressramte.

Bliver du af arbejdsskadestyrelsen sendt ud til samtale ved en specialist i forbindelse med en arbejdsskade af psykisk karakter kan Sekretariatet tilbyde at tage med som bisidder.
Den omstrukturering af sagsbehandlingen som blev nævnt øverst i artiklen har medført, at Sekretariatet har mulighed for at bistå medarbejdere med varig nedsat arbejdsevne, som ex. medfører sygemelding, igennem systemet. Herunder hjælpe med partshøringssvar til Jobcenteret, deltage i møder med jobcenteret, herunder rundbordssamtaler men også rehabiliteringsmøder, med henblik på at medlemmet får den rigtige hjælp af jobcenteret. Dette også i tilfælde, hvor arbejdsevnen er så nedsat, at det eneste hensigtsmæssige er visitering til fleksjob eller førtidspension.
Omstruktureringen betyder også, at vi kan yde vejledning og hjælp i forhold til iværksættelse af offentlige foranstaltninger således at medlemmet kan forblive på sin arbejdsplads, på trods af at, vedkommende har nedsat arbejdsevne.
Det har været bestyrelsens opfattelse at FAKKs medlemmer på den måde er rigtig godt hjulpet, idet graverfaget betyder fysisk hårdt arbejde og mange gravere oplever at få slidskader eller diskusprolapser o.l. som på sigt kan medføre en begrænsning i arbejdsevnen, men som med den viden og hjælp FAKK kan tilbyde ikke behøver at betyde, at medlemmet skal forlade arbejdspladsen, eller gå ned i tid.

Med venlig hilsen
Helle B.S. Simonsen
Faglig Sagsbehandler
Til top