Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Sampension

Indbetalinger til supplerende pension overgår til Sampension

Den 1. oktober 2012 vil supplerende pension blive indbetalt til en ny ordning i Sampension. Betalingerne til FinansNetbanken vil derfor blive stoppet.

Når Sampension har registreret den første indbetaling fra din arbejdsgiver, sender vi dig et velkomstbrev – dette forventer vi at kunne udsende medio november. I brevet vil du kunne læse mere om din nye pensionsordning og se dit pensionsoverblik. Pensionsoverblikket indeholder bl.a. en oversigt over hvad du kan forvente at få udbetalt ved pensionering. Så snart du har modtaget dit brev, vil du også kunne logge dig på sampension.dk – det gør du med din NemId.

Når du har logget dig på, vil du kunne finde en lang række informationer om din nye ordning, blandt andet depotregnskab og pensionsregulativ. Første gang du logger dig på, vil vi bede dig indtaste din e-mail-adresse, så vi kan kontakte dig – fx hvis der er forhold omkring din ordning, som ændrer sig.
Din nye pensionsordning i Sampension er en ratepension – du kan dog vælge at ændre den til en kapitalpension eller en livsvarig alderspension. Din opsparing og løbende indbetalinger vil blive placeret i en årgangspulje. Årgangspuljerne indeholder aktier, obligationer og alternative investeringer. Fordelingen mellem aktiverne vil være tilpasset din alder.

Helle Simonsen
Sagsbehandler
Sekretariatet
Til top