Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Friliste for gravere

Friliste for stillinger som graver med ansættelse som tjenestemænd, samt kirkegårdsledere

Under FAKK’s forhandlingsområde med ansættelse som tjenestemænd og på tjenestemandslignende vilkår. Aftale om frilisten er indgået mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke (Kirkeministeriet) og FAKK i henhold til tjenestemandslovens § 45, stk. 2.
 
Stillingsbeskrivelse Centralorganisation Funktionsbeskrivelse Lønramme/tillæg
Graver OAO-S Stillinger, som varetager og er ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
Uden for frilisten falder fast eller løs medhjælp for gravere eller kirkegårdsledere og som efter menighedsrådets opfattelse er fastsat til minimum 8 timer ugentligt.
12
Med et særligt tillæg (adm. tillæg) afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 4.700.
Hvis kirketjeneste:
Et særligt tillæg rådighedstillæg) afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.000
Hvis manuel ringetjeneste og/eller omfattende tjeneste udenfor sædvanlige tjenestetider, herunder åbne/lukke forpligtelser uden for sædvanlige tjenestetider (parterne er enige om, at der ikke er tilsigtet en ændring i den hidtidige praksis på området): Et særligt tillæg afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 20.000.
Graver OAO-S Stillinger, som indeholder varetagelse og ansvar for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. og hvor graveren har faglig uddannelse som gartner eller har været beskæftiget med gartnerarbejde i folkekirken eller ved anden offentlig institution i 3 år og har udvist faglig interesse herfor samt har gennemgået de 2 obligatoriske kurser: ”Etablering af mindre anlæg med fliser og planter” og ”Planteliv, økologi og miljølære"
samt et af de valgfri kurser: ”Plantevækst og etablering af grønne anlæg”, ”Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg” eller ”Anlæg i betonsten – Lige linjer” svarende til 10 ugers teoretisk uddannelse, kan af stiftsøvrigheden – efter ansøgning fra menighedsrådet – oprykkes.
19
Med et særligt tillæg (adm. tillæg) afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 4.700.
Hvis kirketjeneste:
Et særligt tillæg rådighedstillæg) afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.000
Hvis manuel ringetjeneste og/eller omfattende tjeneste udenfor sædvanlige tjenestetider, herunder åbne/lukke forpligtelser uden for sædvanlige tjenestetider (parterne er enige om, at der ikke er tilsigtet en ændring i den hidtidige praksis på området): Et særligt tillæg afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 20.000.
Graver OAO-S Stillinger, som foruden varetagelse og ansvar for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. og som derudover også indeholder arbejdsledelse og som omfatter et kirkegårdsareal på mindst 15.000 m2 og mindst 1.550 medhjælpstimer og hvor stillingsindehaveren har faglig uddannelse som gartner eller har været beskæftiget med gartnerarbejde i folkekirken eller ved anden offentlig institution i 3 år og har udvist faglig interesse herfor samt har gennemgået de 2 obligatoriske kurser: ”Etablering af mindre anlæg med fliser og planter” og ”Planteliv, økologi og miljølære"
samt et af de valgfri kurser: ”Plantevækst og etablering af grønne anlæg”, ”Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg” eller ”Anlæg i betonsten – Lige linjer” svarende til 10 ugers teoretisk uddannelse, kan af stiftsøvrigheden – efter ansøgning fra menighedsrådet – oprykkes.
23
Med et særligt tillæg (adm. tillæg) afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 4.700.
Hvis kirketjeneste:
Et særligt tillæg rådighedstillæg) afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.000
Hvis manuel ringetjeneste og/eller omfattende tjeneste udenfor sædvanlige tjenestetider, herunder åbne/lukke forpligtelser uden for sædvanlige tjenestetider (parterne er enige om, at der ikke er tilsigtet en ændring i den hidtidige praksis på området): Et særligt tillæg afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 20.000.
Kirkegårdsleder
​(FAKK)
OAO-S Stillinger med et kirkegårdsareal på mindst 25.000 m2 og med mindst 3.100 medhjælpstimer. Hvor derer indlagt kirketjeneste kan der højst være tale om kirketjeneste ved én kirke. Stillingsindehaveren skal have faglig uddannelse som gartner eller have været beskæftiget med gartnerarbejde i folkekirken eller ved anden offentlig institution i 3 år og have udvist faglig interesse herfor samt have gennemgået de 2 obligatoriske kurser:
”Etablering af mindre anlæg med fliser og planter” og ”Planteliv, økologi og miljølære"
samt et af de valgfri kurser: ”Plantevækst og etablering af grønne anlæg”, ”Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg” eller ”Anlæg i betonsten – Lige linjer” svarende til 10 ugers teoretisk uddannelse.
26
Med et særligt tillæg (adm. tillæg) afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 4.700.
Hvis kirketjeneste: Et særligt tillæg rådighedstillæg) afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på kr. 9.800.
Til top