Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Tøjcirkulære

Cirkulære om arbejdstøj til gravere, kirkegårdsassistenter og visse kirkegårdsledere

En graver eller kirkegårdsleder skal under udførelse af sit arbejde være iført almindeligt arbejdstøj, der er hensigtsmæssigt og afpasset efter arbejdet. Menighedsrådet kan stille krav om, at graveren under udførelse af kirketjenesten skal bære mørkt tøj.
Menighedsrådet stiller de til arbejdet i henhold til arbejdsmiljøreglerne nødvendige personlige værnemidler, f.eks. støvler, arbejdshandsker og høreværn til rådighed.

Der optjenes 105 kr. pr. md. til udendørs arbejdstøj. Gravere og kirkegårdsledere, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, er inden for en samlet udgiftsramme på kr. 165,00 pr. ansættelsesmåned (ekskl. moms) berettiget til udlevering af mørkt tøj. Gravere er berettiget til udlevering af mørkt tøj, såfremt de medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Denne ret har gravere uafhængigt af, om menighedsrådet har stillet krav om, at graveren under udførelse af kirketjeneste skal bære mørkt tøj.
Uden kirketjeneste er man berettiget til at købe tøj for 1.260 kr. + moms pr. år.
Med kirketjeneste er man berettiget til at købe tøj for 1.980,00 kr. + moms pr. år.

Satserne er trådt i kraft 1. oktober 2018.

Læs hele tøjcirkulæret her.

Linket åbner fællesoverenskomsten på retsinformation. Man kan altid se i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er det skrevet historisk på dokumentet.
Til top