Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Tøjcirkulære

Cirkulære om arbejdstøj til gravere, kirkegårdsassistenter og visse kirkegårdsledere

En graver eller kirkegårdsleder skal under udførelse af sit arbejde være iført almindeligt arbejdstøj, der er hensigtsmæssigt og afpasset efter arbejdet. Menighedsrådet kan stille krav om, at graveren under udførelse af kirketjenesten skal bære mørkt tøj.
Menighedsrådet stiller de til arbejdet i henhold til arbejdsmiljøreglerne nødvendige personlige værnemidler, f.eks. støvler, arbejdshandsker og høreværn til rådighed.

Der optjenes 90 kr. pr. md. til udendørs arbejdstøj. Gravere og kirkegårdsledere, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, er inden for en samlet udgiftsramme på kr. 150,00 pr. ansættelsesmåned (ekskl. moms) berettiget til udlevering af mørkt tøj. Gravere er berettiget til udlevering af mørkt tøj, såfremt de medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Denne ret har gravere uafhængigt af, om menighedsrådet har stillet krav om, at graveren under udførelse af kirketjeneste skal bære mørkt tøj.
Med kirketjeneste er man så berrettiget til at købe tøj for 1.800,00 kr. + moms pr. år.

Tøjcirkulæret er trådt i kraft 15. december 2016.

Læs hele tøjcirkulæret her.

Linket åbner fællesoverenskomsten på retsinformation. Man kan altid se i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er det skrevet historisk på dokumentet.
Til top