Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Protokollat for gravere

Protokollatet der beskriver de mere detaljerede kerneområder for gravere findes nederst i organisationsaftalen, og indeholder blandt andet regler om fixpunkter i løngrupperne, rådighedstillæg m.v.
Der er her i konkrete eksempler på forståelsen af protokollatet i forhold til den situation man selv kan være i.

Læs hele protokollatet her.

Linket åbner organisationsaftalen på retsinformation når det er lagt op der. Men ind til videre er det den originale aftale med underskrifter. Man kan altid se på retsinformation i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er der skrevet historisk på dokumentet.
Til top