Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Organisationsaftale

Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver

Organisationsaftalen er for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver. Organisationsaftalen er med virkning fra 1. april 2015.
Her står mere detaljeret om løn, pension, arbejdets tilrettelæggelse, lønforhandlinger m.v.
Der er her i konkrete eksempler på forståelsen af organisationsaftlen i forhold til den situation man selv kan være i.
Protokollatet der beskriver de mere detaljerede regler for gravere findes nederst i dokumentet, men kan også åbnes via linket bilag 6 i oversigten.

Læs hele organisationsaftalen her.

Linket åbner organisationsaftalen på retsinformation. Man kan altid se i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er der skrevet historisk på dokumentet.
Til top