Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Lønforhandlingerne i efteråret 2021 og foråret 2022

Det er nu, du skal søge om at få mere i løn.

Sommeren nærmer sig, og det gør deadline for at søge om lønforhøjelse også, hvis du er overenskomstansat. Men du kan sagtens nå at søge. Deadline er 1. august.
 
- Vi anbefaler, at du søger hvert andet eller tredje år. Lad være med at vente 15 år med at søge om lønforhøjelse, for så går du glip af det, du kunne have opnået tidligere, siger faglig sagsbehandler Kristina Danielsen, der sammen med faglig sekretær Benny Rosenqvist tager sig af ansøgningerne.
 
Der kan være flere grunde til en lønforhandling. Hvis du er ansat inden for de seneste 3-4 år, kan du have opnået en større viden og erfaring i dit arbejde, der berettiger til en højere løn end din startløn.
 
Det kan også være, at du har taget forskellige uddannelser og kurser, som du kan bruge i dit job. Og der kan være strukturelle og arbejdsmæssige ændringer, som berettiger til en lønforhandling.
 
Sådan søger du
For at søge om mere i løn, skal du bruge det skema, som ligger inde på FAKK’s hjemmeside.
 
- Det er helt op til dig og dit menighedsråd at beslutte om, hvorvidt I vil gennemføre en lønforventningssamtale, inden du søger hos FAKK. I skemaet kan du skrive, hvad I har talt om til lønforventningssamtalen, siger Kristina Danielsen.
 
- Du er meget velkommen til at ringe til FAKK og tale om niveau og typen af lønforhøjelsen ud for vores erfaringer fra andre sager. Og hvis du har brug for hjælp til selve ansøgningen, får du naturligvis også det.
 
Du kan søge én gang om året. Og du skal søge inden 1. august. Hvis du får bevilget lønforhøjelse, vil den træde i kraft fra 1. januar 2022.
 
Der er forskellige muligheder
Grundlæggende kan du enten søge om at få mere i løn, et tillæg eller et vederlag.
 
Du kan søge:

 • Et permanent løft af din intervalløn. Det vil typisk være, hvis du har dygtiggjort dig ved uddannelser og kurser, fået flere eller anderledes permanente opgaver.
 • Et midlertidigt tillæg. Det kan for eksempel være en anderledes opgave i en begrænset periode. Det kunne være administrativt eller ændringer af kirkegården.
 • Et engangsvederlag. Det kan for eksempel være, at du har påtaget dig en ekstra stor opgave det sidste stykke tid. Måske din kollega har været langtidssygemeldt, og du har gjort en ekstra indsats i hverdagen.
 
Sådan er proceduren, når du søger
 • Du udfylder skemaet og sender det ind til FAKK senest 1. august
 • FAKK gennemgår løbende ansøgningerne frem til 15. september.
 • FAKK sender ansøgningerne til menighedsrådene senest 15. september.
 • Menighedsrådene har frem til 15. november til at behandle ansøgningerne og svare FAKK, om ansøgningen godkendes, afvises eller foreslås ændret.
 
- Undervejs er vi i kontakt med dig, medmindre det hele er lige ud af landevejen for FAKK og menighedsrådet. Så afsluttes sagen med, at vi ringer eller skriver til dig, at ansøgningen er accepteret af menighedsrådet, siger Kristina Danielsen.
 
Hvis parterne er uenige
Nogle gange er det nødvendigt med ændringer eller en forhandling.
 
- Hvis du ønsker en lønforhøjelse, som vi af erfaring ved ikke kan gå igennem, så tager vi en snak med dig og finder som regel et mere realistisk niveau, som har bedre chance for at gå igennem, forklarer Kristina Danielsen.
- Det kan også være, at menighedsrådet svarer tilbage, at de slet ikke vil give noget eller de vil give mindre, end der er ansøgt om. Det orienterer vi dig om. Du kan acceptere menighedsrådets forslag, men hvis du ikke er enig i menighedsrådets tilbud, forsøger vi at finde frem til en mulig løsning, så det lander på et niveau, begge parter kan leve med.
 
Læs om Annette, som søgte og fik lønforhøjelse.
 
Her er 5 gode råd til din lønforhandling
Søg cirka hvert andet til tredje år, hvis det giver mening
 • Vær realistisk, men ikke for beskeden
 • Find ud af, hvilken type lønforhøjelse, du vil søge
 • Giv saglige, faglige og konkrete begrundelser
 • Kontakt FAKK, hvis du har brug for hjælp til ansøgningen

Din lokal afdeling
Du kan altid hente hjælp hos din lokal afdeling til udfyldelsen af skemaet, og hjælp til at indsende elektronisk. Vi kan desværre ikke behandle indkomne lønforhandlingsskemaer som ikke opfylder de opstillede kriterier.
Du er ligeledes velkommen til at ringe til sekretariatet og få råd og vejledning.
 
                                                                                       Kristina N. Danielsen & Benny Rosenqvist
                                                                                    Faglig sagsbehandler          Faglig sekretær


Skemaet hentes her

Vejledningen hentes her                                                              
Til top